www.ofertapune.net Si ta përmirësoni angazhimin e punonjësve? | PunaIme

Si ta përmirësoni angazhimin e punonjësve?

Për të krijuar një mjedis që promovon angazhimin e punonjësve, duhet të kuptoni se çfarë vlerësojnë anëtarët e ekipit tuaj dhe të zhvilloni teknika që ndihmojnë në ruajtjen e interesit të tyre për vlerat e kompanisë. Në këtë artikull, ne do të përshkruajmë angazhimin e punonjësve dhe mënyrën se si mund ta mbani ekipin tuaj të angazhuar.

Çka është angazhimi i punonjësve?

Angazhimi i punonjësve përqendrohet në marrëdhëniet midis punonjësve dhe kompanisë. Nivele të larta të angazhimit të punonjësve brenda një organizate do të thotë që anëtarët e ekipit janë të motivuar për të përfunduar punën e tyre dhe të japin më të mirën nga vetje në suksesin e kompanisë. Është shumë e rëndësishme të kuptoni se çfarë dëshiron ekipi juaj, të tilla si ekuilibri i punës dhe jetës, respekti dhe rritja brenda kompanisë.

Strategjitë që promovojnë vlerat e ekipit tuaj mund të rrisin angazhimin e tyre. Për të përcaktuar se çfarë e shtyn ekipin tuaj, konsideroni të bëni një studim të punonjësve ose të keni një takim për idetë e tyre rreth kompanisë se punës në përgjithësi. Provoni të përfshini çdo sugjerim që ekipi juaj ofron në planin tuaj.

Akademi Pune ju sjell disa strategji që mund të zbatoni për t’u përpjekur për të përmirësuar dhe ruajtur angazhimin e punonjësve:

Inkurajoni bashkëpunimin

Duke përfshirë këndvështrime dhe ide të ndryshme, bashkëpunimi lejon ekipin tuaj të krijojë ide më të detajuara që rezultujnë në projekte më të suksesshme. Inkurajimi i bashkëpunimit mund të ndihmojë ekipin tuaj të krijojë lidhje më të ngushta dhe të rrisë motivimin e tyre.

Për të rritur bashkëpunimin, mani takime të rregullta me ekipin, ku anëtarët mund të ndajnë përparimin dhe të ofrojnë zgjidhje për sfidat. Nëse është e mundur, bëjeni hapësirën tuaj të punës një mjedis të hapur për të inkurajuar komunikimin e rregullt midis bashkëpuntorëve.

Krijoni lidhje

Ekipi juaj duhet të punojë së bashku për të përfunduar projektet, por formimi i marrëdhënieve me departamentet e tjera është po aq i rëndësishëm. Kur ekipi juaj mëson më shumë rreth funksioneve të kompanisë, ata mund ta përfshijnë atë informacion në punën e tyre për të rritur produktivitetin.

Për ndërveprime më domethënëse me grupe të tjera, provoni të krijoni ngjarje ndër-sektoriale në të cilat ekipi juaj mund të mësojë për pjesë të ndryshme të kompanisë. Për shembull, mbani një drekë për të festuar një projekt të suksesshëm që ekipi juaj dhe një departament tjetër kanë punuar së bashku për ta përfunduar. Inkurajoni anëtarët e ekipit të bëjnë pyetje direkte te grupet e tjera, në mënyrë që të mësojnë më shumë rreth kolegëve dhe përgjegjësive të tyre.

Ndërtoni një vizion të përbashkët

Punoni me ekipin tuaj për të biseduar në lidhje me misionin tuaj dhe për ta përdorur atë si një parim udhëzues për vendimmarrje. Mbani një sesion ku shkëmbeni ide me anëtarët e ekipit për të zhvilluar një vizion që përputhet me objektivat e kompanisë suaj. Një deklaratë e misionit në grup është si rikujtim për ekipin tuaj për vlerën e punës së tyre.

Vlerësoni punën e tyre

Punonjësit mund të punojnë më shumë dhe të jenë më produktiv kur e dinë se puna e tyre po vlerësohet. Ju duhet të siguroheni që të gjithë në ekip e dinë pse një punonjës i veçantë po merr një mirënjohje. Kjo formë e vlerësimit gjithashtu inkurajon edhe punonjësit tjerë të punojnë drejt qëllimeve të tyre dhe të jenë më produktiv./AkademiPune