Për ne

Portali Puna Ime është pjesë e kompanisë Banksmore Sh.p.k. Shërbimet e kompanisë tonë janë:

1. Publikimi i shpalljeve për punë përmes portalit tonë,
2. Shërbimi i gjetjes së personelit,
3. Reklamimi i kompanive dhe institucioneve në vend brenda hapësirave reklamuese në portal.

Ne angazhohemi të jemi urë lidhëse në mes të punëkërkuesve dhe punëmarrësve në tregun e Kosovës, mision të cilin synojmë ta përmbushim përmes punës dhe përkushtimit të pa lodhur që do ta tregojmë në këtë drejtim. Zyrat e portalit tonë ndodhën në rrugën Rexhep Mala, 28A, 10000, Prishtinë, Kosovë. Për të na kontaktuar, na thirrni në numrin +383 49 553 594 ose na shkruani në [email protected]