www.ofertapune.net Zyrtar të shitjes dhe Transportit (3) | PunaIme

Zyrtar të shitjes dhe Transportit (3)

Kompania

Oxa Group

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Ferizaj

Data e publikimit

31/05/2020

Data e perfundimit

10-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shitje Vozitës

Kompania Oxa-Group, me seli në Ferizaj, për plotësim të nevojave të kompanisë, hap konkurs për:

Zyrtar të shitjes dhe Transportit – Tre pozita të lira

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Promovon produktet e kompanisë dhe realizon shitjen e tyre;
 • Në kuadër të territorit të paracaktuar, performon vizita të rregullta tek klientët, realizon mbledhjen e porosive të reja dhe i vendos ato tek kompania;
 • Dërgon porositë sipas kërkesave të klientëve brenda territorit të Kosovës dhe jo vetëm;
 • Koordinon me prodhimin kohën e dërgesave tek klientët dhe përkujdeset për kontrollin e kualitetit dhe gjendjen e mallit në ditën e dorëzimit.
 • Hulumton dhe analizon tregun për klientë të rinj në mënyrë që të rrisë prezencën e produkteve të kompanisë, në nivel vendi;
 • Monitoron pagesat e klientëve dhe sigurohet që të njëjtat janë realizuar sipas marrëveshjes;
 • Monitoron konkurrencën, vlerëson impaktin, dhe raporton të gjeturat tek Menaxhmenti i kompanisë;
 • Në vazhdimësi hulumton tregun lidhur me çmimet e materialeve me qëllim të rritjes së efiçiencës në prodhim;
 • Ndër vepron me furnitorët dhe palët e treta lidhur me obligimet që dalin nga marrëdhëniet klientë-furnitorë;
 • Mirëmban raportet me klientët dhe promovon qasje pozitive;
 • Përpilon dhe harton raporte të ndryshme ditore/javore lidhur me aktivitetet e shitjes dhe rritjes së prezencës së produkteve të kompanisë tek klientët ekzistues/të rinj;
 • Si dhe detyra të tjera të ndërlidhura me natyrën e punës.

Kushtet për aplikim

 • Të ketë të mbaruar së paku shkollën e mesme, diploma universitare në fushat relevante do të konsiderohet përparësi;
 • Patentë-shoferi: Kategoria “B” – të këtë një rekord të pastër të ngasjes ( Kategoria C është përparësi);
 • Të ketë përvoje relevante pune në fushën përkatëse;
 • Të ketë etikë të lartë dhe paraqitje profesionale në punë;
 • Kandidatët preferohen të jenë nga Komuna Ferizajt apo rrethina.

Aftësitë dhe shkathtësitë

 • Të ketë aftësi të larta komunikimi, si në të folur ashtu dhe në të shkruar;
 • Të ketë aftësi organizative, të menaxhimit të kohës përballimit të presionit dhe caktimit të prioriteteve në punë;
 • Të ketë aftësi të mira koordinimi dhe punë në ekip;
 • Qasje proaktive me fokus në zgjidhje të problemit.

Çka ofron kompania:

 • Punësim afatgjatë me kontratë pune sipas legjislacionit në fuqi (Kandidatit më të suksesshëm kompania do të i ofroj kontratë të rregullt pune me një periudhë provuese në kohëzgjatje prej 3 muajve);
 • Mundësi avancimi në karrierë;
 • Pagë konkurruese.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV  në adresën elektronike [email protected] duke cekur pozitën për të cilën aplikoni në  subjekt. Çdo informatë tjetër që dërgoni si Letër motivuese, referencë, certifikata të trajnimeve do të merret parasysh.

Afati i fundit për aplikim data 10 Qershor 2020