www.ofertapune.net Zyrtar Senior për Financa | PunaIme

Zyrtar Senior për Financa

Kompania

Devolli Logistic System

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

02-04-2024

Data e perfundimit

20-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Devolli Logistic System (DLS) SH.P.K me aktivitet kryesor afarist të shitjes dhe distribuimit të produkteve ushqimore, përkatësisht produkteve të kafes dhe miellit, shpallë :

KONKURS PUNE

Titulli i Pozitës: Zyrtar Senior për Financa 

Lokacioni: Prishtinë

Detyrat dhe Përgjegjësitë

 • Mbështet procesin e mbylljes së muajit dhe fundvitit,
 • Verifikon, alokon, poston dhe barazon llogaritë e librit kryesor për të siguruar raportim, të saktë dhe mirëmbajtje të librit kryesor,
 • Analizon informacione financiare,
 • Siguron mbështetje teknike për supervizorët,
 • Rishikon dhe rekomandon modifikime në sistemet dhe procedurat e kontabilitetit,
 • Merr pjesë në rishikimet e procedurave financiare,
 • Ndihmon me kontrollet tatimore dhe përgatit deklaratat tatimore,
 • Përgatit dokumentacionin për Auditorët e Jashtëm dhe të Brendshëm,
 • Asiston Menaxherin Financiar për të përmirësuar procedurat financiare,
 • Detyra të tjera të kërkuara nga Menaxheri Financiar.

Kualifikimet e kërkuara

 • Diplomë Universitare Bachelor në Fakultetin Ekonomik e detyrueshme, i preferueshëm Niveli Master,
 • Certifikatë “Teknik i Kontabilitetit” në SCAAK i detyrueshëm, “Kontabilist i çertifikuar” në SCAAK – e preferueshme,
 • Përvojë pune 2-5 vite,
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze,
 • Njohuri të mira të legjislacionit vendor,
 • Njohuri të mira të SNRF-ve,
 • Aftësi kompjuterike të shkëlqyeshme (Microsoft Office),
 • Njohuri të sistemit Microsoft Dynamics NAV – e preferueshme,
 • Shkathtësi të mira matematikore dhe analitike,
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikimi me gojë dhe me shkrim,
 • Te jetë interaktiv dhe bashkëpunues me të tjerët.

MËNYRA E APLIKIMIT: Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me letër motivimi dhe dokumentet përcjellëse më së largu deri më 15.04.2024, në adresën e e-mailit [email protected] duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Zyrtar Senior për Financa”.

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë dhe vetëm kandidatët që do të përzgjedhen në listen e ngushtë do të kontaktohen.