www.ofertapune.net Zyrtar Kreditor Junior (Klinë) | PunaIme

Zyrtar Kreditor Junior (Klinë)

Kompania

KosInvest

Lokacioni

Klinë

Data e publikimit

04-04-2023

Data e perfundimit

04-06-2023

Lloji i orarit

Full Time

KosInvest hap konkurs pune për

Zyrtar Kreditor Junior për Klinë (një)

KosInvest Institucion Mikrofinanciar i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës, si pjesë e grupit Vision Fund International, që operon në 28 shtete të botës, përmes kredive është i angazhuar në Përmirësimin e jetesës së familjeve me të hyra të ulta dhe përkrahje të projekteve zhvillimore të komuniteteve me qëllim të rritjes së mirëqenies ekonomike të këtyre kategorive.

Zyrtari Kreditor Junior duhet të plotësoj kriteret:

 • Përvoja e mëparshme e punës në ndonjë Institucion Mikrofinanciar dhe/ ose Bankë së paku 6 muaj.
 • Të ketë njohuri bazike në fushën e biznesit dhe bujqësisë.
 • Duhet të jetë i/ e mirë për të punuar me njerëzit e komunitetit ku ne punojmë.
 • Aftësi të mira komunikimi, negocimi dhe njohuri të shitjes.
 • Veti të mira analitike dhe njohja e pasqyrave financiare.
 • Preferohet të jeni nga komuniteti të cilin synojmë ta shërbejmë.
 • Njohja e zakoneve të klientëve në zonën e operimit.
 • Student/e apo ata/ ato të cilët e kanë përfundu Fakultetin Ekonomik, të Bujqësisë ose të ngjajshëm, që tregon interes për avancim profesional.
 • Aftësi shumë të mira në të shkruara dhe në të folur në gjuhën shqipe, preferohen edhe në gjuhën serbe dhe angleze.
 • Shkathtësi kompjuterike në MS Word dhe EXCEL.
 • Është i/ e obligueshëm të ketë patent shofer.

Përgjegjësitë Kryesore:

 • Të planifikoj aktivitete të marketingut në zonat e caktuara gjeografike.
 • Komunikim efektiv me palët e interesuara për të gjitha produktet dhe shërbimet e institucionit.
 • Përzgjedhja e Klientit, Regjistrimi dhe Shpërndarja e Kredive në përputhje me Politikat dhe Procedurat e KosInvest.
 • Menaxhimi i Delikuencës (Vonesave).
 • Asistim i zyrës ligjore në rast të daljeve për ekzekutim, atëherë kur kërkohet nga Menaxheri i Degës.
 • Të njoh të gjitha politikat dhe procedurat e KosInvest.
 • Pjesëmarrja në trajnimet e KosInvestit, takimet dhe ngjarjet e tjera.
 • Çdo detyrë tjetër sipas kërkesës nga Grupi Senior i Menaxhmentit të KosInvest dhe nga Menaxheri i Degës.

Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.
CV së bashku me referencat i dërgoni në adresën e mëposhtme: [email protected]
Kujdes: Shëno rajonin përkatës dhe Pozitën në CV dhe subjekt të emailit.
Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve të kërkuara është 19.04.2023

Apliko këtu