www.ofertapune.net Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun | PunaIme

Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun

Kompania

Oda e Afarizmit të Kosovës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

19/06/2020

Data e perfundimit

01-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Media

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Kujdeset për imazhin publik të Odës së Afarizmit të Kosovës;
 2. Përgatit komunikatat për media dhe lajmet mbi aktivitetet e OAK-së;
 3. Bashkëpunon me gazetarët dhe mediat;
 4. Organizon konferencat me gazetarë;
 5. Ofron këshilla për OAK-në rreth komunikimit me publikun;
 6. Mirëmban web faqen e Odës dhe e përditëson atë;
 7. Mirëmbanë rrjetet sociale të OAK-së;
 8. Përgatit raporte për OAK-në;
 9. Kryen të gjitha detyrat tjera me kërkesë të mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja:

 1. Diplomë Universiteti në lëmin e gazetarisë, ekonomisë apo në lëmi tjetër relevante;
 2. Përvojë pune në fushat relevante, gazetari apo marrëdhënie me publikun;
 3. Njohuri mbi të bërit biznes në Kosovë dhe politikat publike;

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun duhet t’i dorëzoi këto dëshmi:

 1. CV-në;
 2. Letrën e Motivimit;
 3. Dëshminë e Kualifikimit Profesional;
 4. Dëshminë për Përvojën e Punës;
 5. Kopjen e Lejes së Njoftimit; dhe
 6. Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune.    

Ju lutemi dergoni dokumentet të skanuara në gjuhën SHQIPE në email: [email protected].