www.ofertapune.net Zyrtar/e i/e Resurseve Humane | PunaIme

Zyrtar/e i/e Resurseve Humane

Kompania

Klan Kosova

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

13-06-2024

Data e perfundimit

24-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Burime Njerëzore

TV “Klan Kosova”, shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të lirë të punës, me sa vijon:

 • Zyrtar/e i/e Resurseve Humane 

Përshkrimi i detyrave të punës:

 • Koordinon dhe realizon të gjitha punët që ndërlidhen me resurset humane
 • Përpilon/harton kontrata të punës, vendime dhe kërkesa të ndryshme
 • Asiston dhe ndihmon në të gjitha proceset që ndërlidhen me zyrën ligjore
 • Përfaqëson mediumin pranë institucioneve të ndryshme lokale dhe qëndrore
 • Siguron zbatimin e ligjit të punës dhe ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë
 • Përfaqëson kompaninë në procedura administrative dhe ligjore që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës
 • Siguron që të bëhet zbatimi i plotë i akteve të brendshme normative 
 • Planifikon, organizon dhe zbaton rekrutimin, sistematizimin dhe trajnimin e punëtorëve sipas organogramit dhe planifikimit menaxherial
 • Siguron menaxhimin e të dhënave dhe shënimeve të punëtorëve, përgatitjen e listave për pagesa dhe përfitimeve të tjera të punëtorëve
 • Organizon dhe implementon vlerësimin e përformancës së punëtorëve
 • Menaxhon marrëdhëniet me punëtorët
 • Përgatitë raporte të ndryshme të cilat ndërlidhen me mbarëvajtjen e marrëdhënies së punës, sipas kërkesës së udhëheqësit
 • Menaxhon me arkivën, dokumentacionin dhe me protokollimin e lëndëve
 • Përgatit dhe zbaton rregulloret e brendshme për organizimin dhe mbarëvajtjen e rregullt të marrëdhënies së punës.

Kualifikimet:

 • Preferohet së paku 2 vite përvojë pune profesionale si zyrtar/e i/e resurseve humane ose në funksione të barasvlershme
 • Fakulteti i përfunduar, me preferencë në juridik, ekonomi, ose menaxhment
 • Njohuri e gjuhës angleze
 • Aftësi komunikimi, bashkëpunimi dhe organizimi
 • Njohuri të IT

Kandidatët të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet t’i dërgojnë këto dokumente:

 • CV-në
 • Dëshmi të përgatitjes universitare
 • Letër motivuese
 • Letër rekomandime ose referenca eventuale (jo e domosdoshme)

Aplikimi bëhet përmes butonit “Apliko Këtu” ose e-mailit (postës elektronike), në:

[email protected]

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më 24.06.2024, në orën 16:00

 

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?