www.ofertapune.net Zyrtar/e i/e Logjistikës | PunaIme

Zyrtar/e i/e Logjistikës

Kompania

KLAN ARENA

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

21-06-2024

Data e perfundimit

22-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

“Klan Arena” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, është qendër konventash për organizimin e eventeve dhe shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

Pozita:   Zyrtar/e i/e Logjistikës

Vendi i punës:  Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Hulumtimi, organizimi dhe mbikqyrja e detyrave që ndërlidhen me furnizimin e brendshëm të
  kompanisë, sipas planit të punës të përpiluar nga udhëheqësi.
 • Identifikimi dhe krahasimi i furnizuesve potencial për të siguruar ofertat më të favorshme.
 • Sigurimi që të gjitha kërkesat dhe ofertat të bëhen në një mënyrë të hapur dhe transparente.
 • Bisedimi dhe negocimi me furnizuesit, për të siguruar kushtet dhe çmimet më të mira për
  kompaninë.
 • Monitorimi i cilësisë së produkteve ose shërbimeve të blera për të siguruar që ato janë në
  përputhje me standardet dhe specifikacionet e kërkuara.
 • Bashkëpunimi me departamentet e tjera.
 • Kontrolli i kostove dhe përpilimi i raporteve të nevojshme financiare.
 • Ruajtja e dokumentacionit në mënyrë të rregullt dhe të përgjegjshme.
 • Përpilimi i raporteve të punës për nevojat e menaxhmentit.
 • Mbanë kontakte të mira në suaza të punës me të gjithë furnizuesit dhe sigurohet që janë
  përmbushur të gjitha qëllimet e kompanisë.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në fushë të ngjashme.
 • Përvojë pune në fushën të ngjashme (e preferueshme);
 • Aftësi të mira komunikimi dhe negocimi;
 • Aftësi të mira të menaxhimit të detyrave dhe kohës;
 • Aftësi të mira të përpilimit të raporteve dhe dokumentacionit;
 • Aftësi të përdorimit të programeve kompjuterike të zakonshme, përfshirë edhe Microsoft Office;
 • Njohuri të mira të gjuhës Angleze;
 • Patentë shofer, kategoria B (e domosdoshme);

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollorë të mesme apo universitarë;
 • Letër Motivuese (e preferueshme);
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse (nëse ka);
 • Certifikatat e trajnimeve eventuale (e preferueshme);
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (e preferueshme).

Aplikimi bëhet përmes butonit “Apliko Këtu” ose email-it (postës elektronike), në:[email protected] Kandidatët të cilët aplikojnë në formë elektronike (e-mail), në subjekt duhet të specifikojnë Pozitën. Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 30.06.2024, Ora 16:00h

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?