www.ofertapune.net Zyrtar/e i/e Kontabilitetit | PunaIme

Zyrtar/e i/e Kontabilitetit

Kompania

Ventius International

Lokacioni

Gjakovë

Data e publikimit

25-03-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Ventius International L.L.C., kompani e njohur internacionale dhe lider në rajon në fushën e prodhimit të shpuzës dhe dyshekëve, shpall konkurs për plotësimin e pozitës:

Zyrtar/e i/e Kontabilitetit

(1 vend pune)

Përgjegjësitë kryesore:

 • Zbaton politikat dhe procedurat financiare të kompanisë për t’u siguruar që të gjitha veprimet janë në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe raportimit financiar si dhe ligjet e aplikueshme;
 • Regjistrimi kontabël i transaksioneve financiare në softuerin e kontabilitetit si dhe rikonsilimet e llogarive bankare;
 • Kalkulon, analizon dhe raporton kostot e prodhimit;
 • Barazimi i llogarive të pagueshme dhe llogarive të arkëtueshme me partnerët afarist në periudha të caktuara kohore; 
 • Përgatit librat tregtarë dhe i konfirmon me dokumentacionin mbështetës; 
 • Përgatit dhe analizon raportet financiare bazuar në kërkesat dhe rregulloret e brendshme të kompanisë dhe legjislacionin në fuqi; 
 • Sistemon dhe mirëmban dokumentacionin financiar;
 • Kontribuon në përmbushjen e kërkesave për raportim dhe deklarim në Doganën dhe Administratën Tatimore të Kosovës;
 • Kontribuon në procesin e buxhetimit dhe përpilon raporte krahasuese që ndihmojnë kompaninë në arritjen e objektivave;
 • Bashkëpunon me departamentet e tjera për të siguruar që të gjitha transaksionet financiare janë të dokumentuara dhe të regjistruara saktësisht;

Kërkesat dhe kualifikimet:

 • Diplomë universitare në fushën e ekonomisë, financave kontabilitetit ose të ngjashme;
 • Përvojë pune në fushën e financave/kontabilitetit;
 • Njohuri të mira mbi ligjet e tatimeve dhe procedurave tatimore në Kosovë si dhe Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit  dhe Raportimit Financiar- (SNRF);
 • Aftësi të shkëlqyera analitike;
 • Njohuri të avancuara të MS Office;
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze; 
 • Certifikime dhe/ose trajnime profesionale  (e preferueshme);
 • Njohja e sistemit Navision (konsiderohet përparësi);

Procedura e Aplikimit:

Nëse jeni person analitik dhe në kërkim të një mundësie të shkëlqyer për zhvillim profesional, ju ftojmë të aplikoni për pozitën Zyrtar/e i/e Kontabilitetit duke dërguar aplikacionin tuaj përmes butonit “Apliko Këtu” ose në [email protected]

Aplikacioni juaj duhet të përmbajë CV-në tuaj, dëshmi mbi shkollimin dhe dokumente tjera relevante (letër rekomandimi, certifikata, etj.). Konkursi mbetet i hapur deri më 08.04.2024.

Ventius International L.L.C ofron mundësi të barabarta punësimi. Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga ana jonë. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?