www.ofertapune.net Zhvillues Softuerik (4), Zyrtar/e e Financave (2) | PunaIme

Zhvillues Softuerik (4), Zyrtar/e e Financave (2)

Kompania

N.SH. TECH VISION

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

27/05/2020

Data e perfundimit

08-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Kompania N.SH TECH VISION shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Zhvillues Softuerik  Pozita te lira: (4)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Programon në mënyrë individuale dhe ekipore sipas projektit të propozuar;
 • Analizon, dizajnon, zhvillon, teston dhe instalon aplikimin sipas detyrës projektuese;
 • Propozon aplikime të reja për implementim;
 • Përkujdeset dhe monitoron SQL Serverin;
 • Bashkëpunon me grupet tjera punuese;
 • Koordinon punën e vet me udhëheqësin e njësisë;
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e programeve të cilat aplikohen;
 • Ndjek dhe zbaton politikat dhe procedurat e Ti-së;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kualifikimet:

 • Fakulteti Shkenca Kompjuterike ose të ngjashme
 • Mbi 2 vite përvojë pune në Teknologji Informative
 • Njohja e Gjuhës Angleze
 • Gjuhët programuese – VB.NET, Java, Multi threaded applications, PHP, CL, ASP.NET2.0 dhe ASP.NET 3.5, .NET framework 2.0 dhe 3.5
 • Përvoja dhe njohuri në SQL, MySQL, IIS, DB2, LINQ teknologji, AJAX teknologji, AT+Sintaksa, SOAP teknologji, GSM teknologji
 • Çertifikimi MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) ose MCAD (Microsoft Certified Application Developer)

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes emailit; [email protected]

 

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të më tutjeshme

Pozita: Zyrtar/e e Financave Pozita te lira: (2)

Kompania: N.SH TECH VISION

Lokacioni i punës: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Regjistrimi i faturave të blerjeve, shitjeve, shpnezimeve, importeve në sistem në përputhje me standardet e kontabilitetit dhe ligjet e tjera te zbatueshme;
 • Regjistrimin dhe mirëmbatjen e të dhënave për shitje, blerje, shpenzime etj;
 • Menaxhimi i porosive/kërkesave, pagesave, barazizmet dhe menaxhimi me llogaritë e blerësve/shitësve.
 • Ndihmon në përgatitja e librave tregtare, konfirmimi i tyre me dokumentacion mbështetës si dhe raportimi i çështjeve me rendësi;
 • Krijimi i raporteve te ndryshme sipas kërkesës;
 • Ndihma në punët kontabël të mbylljes së muajit dhe mbylljes së vitit;
 • Ndihmon nga ana teknike me informacionin dhe dokumentet e kërkuara nga klientet;
 • Mbështetje administrative për drejtorin dhe menaxhmentin e kompanisë.

Kanditi/ja duhet të plotësoj kushtet sin në vijim:

 • Diplomë Universitare në Fakultetin Ekonomik;
 • Të ketë minimalisht 1 vite përvojë në punë të ngjashme;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter;
 • Aftësi të mira në përdorimin e MS Office (veçanërisht exel dhe word);
 • Të ketë njohuri të gjuhës Angleze ;
 • Aftësi të avancuara te komunikimit verbal dhe përmes e-mailit;
 • Aftësi analitike në punë;
 • Të jetë i/e gatshme për të përvetësuar vazhdimisht njohuri e shkathtësi të reja në punë;
 • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
 • Dokumentet e kërkuara *CV në format Evropian;
 • Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale;
 • Referencat e punës.

Infromatat e juaja: ID dhe  CV-të tuaja  mund ti dërgoni në në e-mail adresën: [email protected]