www.ofertapune.net Vende të lira të punës (5) | PunaIme

Vende të lira të punës (5)

Kompania

Devolli Logistic System

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Pejë , Prishtinë

Data e publikimit

28/09/2020

Data e perfundimit

09-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shitje

Devolli Logistic System shpall konkurs pune këto pozita :

Si rezultat i zgjerimit të aktivitetit afarist, Devolli Logistic System fton kandidatë të

aplikojnë për vendin e punës si:

2 Agjent i shitjes aparateve Vending Machine ( Prishtinë )

2 Agjent i shitjes aparateve Vending Machine ( Pejë )

1 Serviser për aparat të kafës espresso –  Pejë

Detyrat për pozitën Agjent i shitjes –sektori i kafes ( Vending Machine )

 • Menaxhimi me  sektorin e shitjes së kafes per vending machines
 • Mbikëqyrja e aparateve , sevisimi,pastrimit dhe furnizimi I tyre
 • Kontaktimi,prezentimi dhe ofertimi i aparateve të kafes Vending Machine te klientet e ri potencial.
 • Lidhja e kontratave me shfrytëzues të aparatave Vending Machine
 • Inkasimi I mjeteve sipas bleresave dhe sipas aparateve dhe dorezimi I tyre.
 • Te raportoje per mundesite dhe problemet eventuale ne terren
 • Te jete bashkepunues dhe te punoje nen presion .
 • Te jete fleksibil me orar te punes duke marre parasysh natyren e punes.
 • Te kete aftesi vete organizative .

Kualifikimi

 • Të ketë të kryer së paku shkollen e mesme
 • Të jeni komunikues dhe puna me bleresit të jetë prioritet
 • Te kete përvojë në fushën shitjes dhe menaxhimit
 • Te posedoj  patente shofer kat.B,C

Detyrat për pozitën : Serviser për aparate të kafes espresso

 • Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i aparateve te kafes espresso
 • Diagnostikimi i gabimeve elektrike dhe mekanike
 • Pastrimi , rregullimi dhe riparimi i aparateve
 • Kryerja e ripararimeve me efikasitet
 • Mbajtja e regjistrave me të dhënat e secilit rregullim të aparatit
 • Vizita tek klientat per pastrim dhe mirembajtje te rregullt te aparateve ne terren.

Kualifikimi

 • Të ketë të kryer së paku shkollen e mesme
 • Të jeni komunikues
 • Te kete përvojë në fushën e aparateve te kafes
 • Obligative posedimi me patente shofer

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar aplikacionin përmes e-mail adresës elektronike në: [email protected] .

Kur dergohet emaili te specifikohet pozita per te cilen aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 28 Shtator 2020 deri me 09 Tetor 2020.