www.ofertapune.net Vende të lira të punës (3) | PunaIme

Vende të lira të punës (3)

Kompania

Mileniumi i Tretë

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

23/06/2020

Data e perfundimit

06-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall

KONKURS

për plotësimin e 3 vendeve të lira të punës

  1. Një koordinator/e për e-mësim me orar të plotë të punës.
  2. Një menaxher/e për marrëdhënie me publikun dhe për organizimin e ngjarjeve me orar të plotë të punës.
  3. Një arsimtar/e për TIK – Informatikë me orar të plotë të punës.

 Shënim:

Kandidatët/et duhet të kenë së paku 2 vite përvojë pune në fushat përkatëse.

Aplikimi:

Afati i fundit për aplikim:

Aplikimet dërgohen në e-mail adresën [email protected] , apo dorëzohen drejtpërdrejt në administratën e shkollës.

Informatë për kandidatët (shkarko këtu)

Formulari për aplikim (Shkarko këtu)

Afati i fundit për aplikim: 6 korrik 2020 në orën 16.

Me shume info.