www.ofertapune.net Vende të lira pune (4) | PunaIme

Vende të lira pune (4)

Kompania

Magic ICE

Lokacioni

Lipjan

Data e publikimit

02-04-2024

Data e perfundimit

24-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

MAGIC ICE , është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE, ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

 • Roje-Sigurim Naten
 • KIMIST/e- TEKNOLOG USHQIMI
 • BREND MENAGJER
 • VOZITËS I KATEGORISË C dhe B (1).

Pozita : SIGURIM NATEN

Detyrat dhe përgjëgjësitë:

 • Të zbatoje me korrektësi dhe përgjegjësi disiplinën në punë dhe zbatimin e detyrave të ngarkuara;
 • Të raportoj mbi gjendjen e lënë, gjatë ndrrimit të tij;
 • Të mbajë vendin e punës te pastër dhe të rregull;
 • Të mos lejoj personat e paautorizuar të hynë në objekt;
 • Për çdo rast të rrezikut të informoj menaxherin dhe organet përgjëgjëse;

Kërkesat dhe Kualifikimet:   

 • Diploma shkollës së mesme;
 • Kopja letërnjoftimit;
 • Dëshmi për përvojën e punës (nëse posedon).
 • Të mos kenë dosje kriminale apo ndonjë rast ligjor në process
 • Të kenë gjendje të mire fizike dhe shëndetësore
 • Mosha 21-55 vjeç

Lokacioni: Lipjan.

Procedura e Aplikimit:
Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected], duke përcaktuar në subjekt pozicionin “SIGURIM”  ose të kontaktoni në tel: ne 049/125-605, nga ora 10 deri ne ora 15. 


KIMIST/e- TEKNOLOG USHQIMI

Përgjegjësitë kryesore:

 • Te kete pervoj pune si kimist/e – teknolog ushqimi
 • Zbatimin e planit te parashikuar të prodhimit
 • Përcjell konkurrencën në treg
 • Prezanton risite e produkteve to prodhuesve vendore dhe nderkombetar
 • Te jetë I përgjegjshem në orar të punës
 • Raporton në baza Javore
 • Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të prodhimit

Kualifikimet:

 • Të këtë se paku fakulltetitn pergjegjes.
 • Te  këtë njohuri te punës me kompjuter, (excel, word)
 • Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,
 • Të ketë patentë shoferin kat. B
 • Përvojë pune së paku 6 muaj në prodhim,
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
 • Aftësi të shkëlqyera ne gjuhen angleze, shkrim dhe lexim obligative.
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup
 • Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve
 • Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil
 • Gatishmëri për punë me nderrime

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: [email protected] ne SUBJEKT TE CEK PER CILEN POZIT KONKURON(nese nuk cekte nuk mirret parasyshe aplikacioni i tille )

-Orari I punes E Hene deri te Premten nga ora 8h deri ne 16h

Per Kontakt  ne 049 125 605 deri ne ora 16 në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur për pranim.


BREND MENAGJER

DETYRAT DHE PERGJEGJESITE

 • Harton dhe Implementon Politikat Shitese te Kompanise gjate vitit perkates
 • Projekton, Organizon dhe Implementon zgjerimin e Brand/Produkteve te firmes ne te gjithe tregun
 • Hulumton dhe identifikon mundesite e zgjerimit te Brand ne treg dhe i raporton Kompanise
 • Hulumton dhe krijon njohuri te gjera te tregut perkates ku operon
 • Hulumtimi dhe ben monitorimi e Konkurences ne treg  si dhe sygjeron Kompanine per hapat e metejme
 • Planifikimin Financiar i te gjithe shitjes dhe aktiviteteve vjetore ne te gjithe tregun te ndare per Segmente
 • Krijon dhe i sygjeron Kompanise Forcen Shitese dhe Strukturimin e saje
 • Monitoron Forcen Shitese dhe mbulimin e Tregut ne baze te Raporteve
 • Raporton  ne baza  javor Kompanise mbi ecurine e Proceseve
 • Kryen vizita te Top Klientat,ne baze te plani Javor/Mujor te vizitave

AFTESITE DHE PREGADITJET E KERKUARA

 • Diplome Universitare – ne fushen e Biznesit ose Financave
 • Minimum pervoje 3 Vjet ne Menaxhim
 • Njohuri te mira te gjuhes Angleze
 • Njohuri te programeve te,Microsoft etj
 • Të ketë patentë shoferin kat. B

Procedura e Aplikimit:

 • Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: [email protected]
 • Ose ne Nr mobil 049 125 605 deri ne ora 16h Në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur për pranim.

VOZITËS I KATEGORISË C dhe B (1).

LOKACIONI: MAGIC ICE Zona Industriale Lipjan.

ÇKA OFRON MAGIC ICE :

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;
 • Ambient profesional dhe motivues;
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;
 • Mundësi të përparimit të karrierës.

ÇKA PRESIM NGA KANDIDATËT:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 • Të jenë të motivuar për punë;
 • Kandidatë që shprehin iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

KRITERET E PUNËSIMIT:

 • Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • Patentë shofer të kategorisë B ;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Përvoja e punës në pozita të ngjashme (së paku 2 vjeçare) është e preferueshme

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË POZITËS VOZITËS I KATEGORISË C:

 • Përgjegjës për transportin e mallrave në pikat të cilat i janë caktuar paraprakisht;
 • Në bazë të porosisë të dërgojë sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar;
 • Përgjegjës për mbajtjen e të dhënave mbi mallin e pranuar
 • Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet kur i drejton ato;
 • Si dhe punë dhe detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

KRITERET E PUNËSIMIT:

 • Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • Posedon patentë shofer të kategorive B dhe C;
 • Përvojë pune së paku 2 vjeçare në vozitje veturave të kategorisë C;

-Orari I punes E Hene deri te Premten nga ora 8h deri ne 16h

PROCEDURA E APLIKIMIT:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në [email protected] ose per informim ne 049125605  duke specifikuar qartë pozitën për të cilën po aplikojnë. kurse vetëm kandidatet që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.