www.ofertapune.net Vende të lira pune | PunaIme

Vende të lira pune

Kompania

Beni Dona Plast Sh.p.k.

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

30-05-2024

Data e perfundimit

20-06-2024

Lloji i orarit

Full Time

Korporata “Beni Dona Plast” SH.P.K. me seli në adresën: Rr. “Imzot Nikë Prela”, Lagjia: “Ulpian”, pn., Prishtinë, 10 000, Republika e Kosovës, në përputhje me Statutin e Korporatës dhe duke u bazuar në dispozitat e Rregullores për Funksionimin e Brendshëm të Korporatës, më datë 30.05.2024, shpall ketë:

K O N K U R S

“Beni Dona”, është e specializuar në ofrimin e shërbimeve të gastronomisë duke përfshirë restaurante, kuzhina, byfe, marketin, me një personel me provojë shumëvjeçare në ketë fushë. 

Me qëllim të avancimit dhe të rritjes së veprimtarisë, Beni Dona, tani është duke kërkuar staf mbështetës të kualifikuar dhe profesional për pozitat e punës si në vijim:  

1. Bukëpjekës/e 

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë: 

 • Përgatitjen e të gjitha llojeve të brumrave  në bazë të porosive; 
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre; 
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës. 

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale: 

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale; 
 •  Përvojë pune në pozita të ngjashme; 
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë; 
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”. 

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë ;

2. Kuzhinier/e 

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë: 

 • Përgatitjen e të gjitha llojeve të ushqimit në bazë të porosive; 
 • Merr iniciativa për përgatitjen e specialiteteve të reja të ushqimeve; 
 •  Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre; 
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës. 

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale: 

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale; 
 •  Përvojë pune në pozita të ngjashme; 
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë; 
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”. 

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Pallati i Drejtësisë –Hajvali-Prishtinë ;

3. Ndihmës Kuzhinier/e 

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë: 

 • Ndihmon në përgatitjen e të gjitha llojeve të ushqimit në bazë të porosive; 
 • Merr iniciativa për përgatitjen e specialiteteve të reja të ushqimeve; 
 •  Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre; 
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës. 

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale: 

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale; 
 •  Përvojë pune në pozita të ngjashme; 
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë; 
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

Pallati i Drejtësisë-Hajvali ,Prishtinë

4. Kamarier/e  dhe Banakier/e

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Të kenë shkathtësi dhe entuziazëm, në kryerjen e detyrave të punës;
 • Të ketë paraqitje profesionale dhe të jetë i shoqërueshëm;
 • Të jetë i/e gatëshme për punën nën presion;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale; 
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Pallati i Drejtësisë-Hajvali ,Prishtinë

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit për këto pozita mund të aplikojnë ku së bashku me Aplikacionin, të bashkëngjitni CV-në dhe dokumentet tjera mbështetëse, t’i dërgojnë përmes formës elektronike;
 • Aplikacionet mund të dorëzohen dhe në e-mail: [email protected], (tel: 044 508 507) në subject të ceket: Emri Mbiemri, Pozita dhe Qytetin për në të cilën aplikoni;
 • Afati për aplikim do të jetë nga data  30.05.2024 deri më 15.06.2024,  (15 ditë).
 • VËREJTJE: Dokumente e pakompletuara, dhe dokumente të cilat nuk plotësohen sipas specifikave të lartcekura nuk do të trajtohen. Vetëm kandidatët/et të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të ftohen.

APLIKACION PËR PUNËSIM