www.ofertapune.net Vende të lira pune | PunaIme

Vende të lira pune

Kompania

N.N. 100 Design

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

18-03-2024

Data e perfundimit

21-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

KONKURS

Kompania ndertimore “N.N. 100�SIGN” hap konkurs per:

Nje (1) Zyrtare i/e Prokurimit

 • Pozita: Zyrtare i/e Prokurimit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Hulumton Planifikon dhe koordinon proceset e prokurimit në përputhje me nevojat e kompanisë,
 • Pergadit dhe dorezon tenderet
 • Hulumton cmimet e materialeve specifike ne treg

Kualifikimet e kërkuara:

 • Fakulteti Ekonomik, Fakulteti Juridik ose fusha te lidhura me biznesin, Bachelor ose Master;
 • Njohuri të thella të praktikave të mira të prokurimit dhe të ligjeve të aplikueshme
 • Përvojë pune të vlefshme në fushën e prokurimit, idealisht në një pozicion menaxhues
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze
 • Aftesi për të punuar në një mjedis të shpejtë dhe të ndryshueshëm
 • Njohuri të mira të software-ve të prokurimit dhe teknologjive të tjera të lidhura me prokurimin
 • Aftësi komunikimi dhe negociimi
 • Aftësi organizative dhe menaxhuese
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze
 • Aftësi për të punuar si pjesë e një ekipi dhe për të bashkëpunuar me një gamë të gjerë të personave të ndryshëm në kompani

Dy (2) Inxhiniere te Ndertimtarise

 • Pozita: Inxhinier i ndertimtarise i diplomuar ne sistemin 5 vjeqar ose Master

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Menaxhon kontratat dhe projektet
 • Menaxhon dhe mbikqyre realizimin e punimeve ne teren
 • Projekton dhe ben llogaritjet statike te objekteve
 • Pergadite raportet e punes

Kualifikimet e kërkuara:

 • Fakulteti I Ndertimtarise/ IDA ose Master;
 • Njohuri të thella të praktikave të mira të punes menaxheriale dhe mbikqyrese
 • Përvojë pune 5 vite pas diplomimit, në fushën e projektimit, mbikqyrjes dhe menaxhimit te projekteve
 • Aftesi për të punuar në një mjedis të shpejtë dhe të ndryshueshëm
 • Njohuri të mira të software-ve per projektim si autoCAD ose ArchiCAD, Revit etj
 • Aftësi komunikimi dhe negociimi
 • Aftësi organizative dhe menaxhuese
 • Aftësi për të punuar si pjesë e një ekipi dhe për të bashkëpunuar me një gamë të gjerë të personave të ndryshëm në kompani
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze / preferohet
 • Te kete patente shoferi/ kategoria B

Nje Bachelor i Ndertimtarise

 • Mban ditaret dhe librat e ndertimit
 • Menaxhon dhe mbikqyr punetoret si dhe punimet ne teren
 • Pergadite raportet e punes ne baza ditore

Kualifikimet e kërkuara:

 • Fakulteti I Ndertimtarise/ Bachelor
 • Njohuri të thella të praktikave të mira të punes si udheheqes dhe mbikqyres
 • Përvojë pune në fushën e projektimit, mbikqyrjes dhe menaxhimit te projekteve
 • Aftesi për të punuar në një mjedis të shpejtë dhe të ndryshueshëm
 • Njohuri të mira të software-ve per projektim si autoCAD ose ArchiCAD, Revit etj
 • Aftësi organizative dhe menaxhuese
 • Aftësi për të punuar si pjesë e një ekipi dhe për të bashkëpunuar me një gamë të gjerë të personave të ndryshëm në kompani
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze/ preferohet
 • Te kete patente shoferi/ kategoria B

Nje (1) Teknik I ndertimtarise

 • Nje teknik I ndertimtarise

Kualifikimet e kërkuara:

 • Shkolla e Mesme e Ndertimtarise

Pese (5) Mjeshter

 • Pese mjeshter te ndertimtarise

Dhjete (10) Punetore fizik

 • Dhjete punetore fizik

Të gjithë kandidatët të dërgojnë CV-në në adresën tonë elektronike: [email protected] deri me datë 20.04.2024.