www.ofertapune.net Vende të Lira Pune | PunaIme

Vende të Lira Pune

Kompania

Mercom Company - Peugeot Kosova

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

10-02-2024

Data e perfundimit

07-03-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

Menaxher i Shitjes (1 pozitë)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Nëpërmjet strategjive te përcaktuara nga Drejtori i Shitjes por edhe me iniciativen dhe kreativitetin e tij të rris nivelin e  shitjeve për kompaninë;
 • Do krijojë dhe manaxhoj planin e shitjes;
 • Të ndërtojë raporte me klientët ekzistues dhe ata potencial;
 • Do të organizojë takime me biznese për prezentimin e ofertave B2B;
 • Të përpiloj oferta për flota të veturave në bazë të kërkesesave apo inciativës për të marrë klientë të ri;
 • Të asistoj dhe menaxhoj stafin e konsulentëve të shitjes;
 • Të analizojë konkurrencën dhe nevojat e tregut;
 • Të bëjë prezantimin e raporteve në baza javore tek Drejtori i Shitjes;

Kualifikimet:

 • Të ketë përvojë në shitje dhe menaxhim (e preferueshme përvoja në shitje të veturave);
 • Të ketë njohuri të përgjithshme të veturave;
 • E preferueshme të ketë Diplomë Universitare në: Menaxhment, Ekonomik apo të ngashme.;
 • Shkathtësi të shkëlqyera në përdorimin e MS Office;
 • Njohja e gjuhës angleze (e domosdoshme, preferohet njohja e ndonjë gjuhe tjetër të huaj);
 • Të ketë aftësi të shkëqyeshme negociuese dhe komunikuese;
 • Të jetë në gjendje të punoj nën presion;
 • Të posedoj Patent shofer (Kategoria B) e domosdoshme.

Konsulentë/e i/e shitjes (2 pozita)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të bëjë prezantimin e veturave;
 • Të ndërtojë raporte me klientët ekzistues dhe ata potencial;
 • Të komunikoj përmes email apo telefonit me klientët potencial;
 • Të përpiloj oferta në bazë të kërkesave të klientëve;
 • Të kryej procedurat e shitjes së veturave;
 • Të analizojë nevojat e tregut;
 • Të mirëmbajë dokumentacionin e shitjes dhe mbikëqyrë sistemin e shitjes;
 • Të bëjë prezantim në baza mujore për rezultate e shitjes;

Kualifikimet:

 • Të ketë përvojë në shitje (e preferueshme përvoja në shitje të veturave);
 • Të ketë njohuri të veturave;
 • E preferueshme të ketë Diplomë Universitare në: Menaxhment, Ekonomik apo të ngashme.;
 • Shkathtësi të mira në përdorimin e MS Office;
 • Njohja e gjuhës angleze (e domosdoshme);
 • Të ketë aftësi negociuese dhe komunikuese;
 • Të jetë në gjendje të punojë në grup;
 • Të jetë në gjendje të punoj nën presion;
 • Të posedoj Patent shofer (Kategoria B) e domosdoshme.

Përgjegjës i Depos (1 pozitë)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mirëmbajtja dhe organizimi i Depos;
 • Përgjegjës për stokun dhe inventarin në Depo;
 • Regjistrimi i stokut në Depo;
 • Përgatitja e porosisë për transport;
 • Përgaditja dhe kontrollimi i dokumentacionit lidhur me transportin;
 • Përgjegjës për pranimin, ngarkimin dhe shkarkimin e mallit;
 • Komunikimi ditor me përgjegjësit e servisit dhe pjesën e pranimit;
 • Komunikimi me depon qendrore në baza të rregullta;
 • Raportimi në bazë javore/mujore/vjetore për aktivitetet në depo.

Kualifikimet:

 • Të ketë përvojë në menaxhimin e depos (e preferueshme përvoja në sektorin e autoindustrisë);
 • Të ketë aftësi të mira organizimi, komunikimi dhe sistemimi;
 • Shkathtësi të mira në përdorimin e MS Office;
 • Njohja e gjuhës angleze (e domosdoshme);
 • Të posedoj Patent shofer (Kategoria B) e domosdoshme.

Nëse shprehni interesim, mund të dërgoni CV-në tuaj në e-mail adresën: [email protected]