www.ofertapune.net Vende të lira pune (7) | PunaIme

Vende të lira pune (7)

Kompania

A & B Engineering

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

25-01-2024

Data e perfundimit

29-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

A&B Engineering sh.p.k. Prishtina, shpall konkurs per:

A&B Engineering shpk  është kompania më e madhe në fushen e telekomunikimit ne Kosove, duke perfshire instalimet e paisjeve telekomunikuese , ndertimin e shtyllave telekomunikuese, shtrirjen e infrastruktures se fibrit opktik, si dhe nje game te gjere ne fushen e teknologjise informative.

Për shkak të rritjes se përgjithshme si kompani dhe shtimit te projekteve, jo vetëm në Kosove por edhe me gjere ka nevoje per:

2 PUNETORE TEKNIK ELEKTRICIST ( TELEWORK)

KËRKESAT BAZË PËR ARSIMIM, KUALIFIKIM, EKSPERIENCË:

 • Diplomë e shkolles se mesme – drejtimet teknik/elektrike apo relevante
 • Te pakten 1 vjet experience pune ne sektorin e puneve elektrike
 • Njohuri e mirë e proceseve te punes ne terren qe nderlidhen me pershkrimin e pergjithshem te puneve
 • Njohje e punes se mehershme ne terren do te jete perparesi
 • Aftësi të mira komunikuese dhe punes ne ekip

Detyrat dhe Përgjegjësitë kryesore

 • Te kete njohuri bazike per instalime elektrike te pajisjeve duke perfshire energjine DC dhe AC
 • Te kete njohuri ne instalimin e pajisjeve te teknologjise informative (e preferueshme pajisjet telekomunikuese – stacionet baze BTS)
 • Zhvillimi i një marrëdhënie ekipore dhe besuese midis tij/saj, kolegeve dhe kompanisë
 • Asiston ne implementimin e projektit si pjese e ekipit por edhe ne detyra personale
 • Dhenja e perkrahjes ekipit dhe personelit menaxhues ne punet ditore ne terren
 • Kujdeset per ruajtjen e pajisjeve dhe inventarit te kompanise

Te tjera

 • I organizuar dhe i orientuar drejt permbushjes se detyrave dhe targeteve ditore
 • Vetë-motivues
 • Aftësi të mira të marrëdhënieve ndërpersonale
 • Aftësi të mira komunikimi verbal dhe me shkrim;
 • Aftësi të punes nen presion dhe jashte orarit
 • Patente shofer te kategorise B, kategorite tjera do te jene perparesi

Kushtet e ofruara nga kompania A&B:

 • Paga mujore mbi 1,000.00 Euro
 • Orari i punes nga 08:00 deri ne 17:00 (nje ore pauze e perfshire)
 • Kontrate e rregullte e punes
 • Pagese e oreve shtese te punes
 • Pushim vjetore me pagese sipas ligjit te punes
 • Transporti nga vendbanimi deri ne pune

 5 PUNETORE/NGJITES NE SHTYLLA TE TELEKOMUNIKACIONIT

KËRKESAT BAZË PËR ARSIMIM, KUALIFIKIM, EKSPERIENCË:

 • Diplomë e shkolles se mesme
 • Te pakten 1 vjet experience pune ne lartesi (shtylla te telekomunikimit)
 • Njohuri e mirë e proceseve te punes ne terren qe nderlidhen me pershkrimin e pergjithshem te puneve
 • Njohje e punes se mehershme ne terren do te jete perparesi
 • Aftësi të mira komunikuese dhe punes ne ekip

Detyrat dhe Përgjegjësitë kryesore

 • Te kete njohuri te punes ne lartesi (shtylla telekomunikuese)
 • Te kete njohuri ne instalimin e pajisjeve te telekomunikuese ne lartesi (shtylla telekomunikuese) te antenave, radio linqeve, instalimin dhe konektimin e kabllove (fiber dhe elektrik)
 • Zhvillimi i një marrëdhënie ekipore dhe besuese midis tij/saj, kolegeve dhe kompanisë
 • Asiston ne implementimin e projektit si pjese e ekipit por edhe ne detyra personale
 • Dhenja e perkrahjes ekipit dhe personelit menaxhues ne punet ditore ne terren
 • Kujdeset per ruajtjen e pajisjeve dhe inventarit te kompanise

Te tjera

 • I organizuar dhe i orientuar drejt permbushjes se detyrave dhe targeteve ditore
 • Vetë-motivues
 • Aftësi të mira të marrëdhënieve ndërpersonale
 • Aftësi të mira komunikimi verbal dhe me shkrim;
 • Aftësi të punes nen presion dhe jashte orarit
 • Patente shofer te kategorise B, kategorite tjera do te jene perparesi

Kushtet e ofruara nga kompania A&B:

 • Paga mujore mbi 1,000.00 Euro
 • Orari i punes nga 08:00 deri ne 17:00 (nje ore pauze e perfshire)
 • Kontrate e rregullte e punes
 • Pagese e oreve shtese te punes
 • Pushim vjetore me pagese sipas ligjit te punes
 • Transporti nga vendbanimi deri ne pune

Konkursi mbetet i hapur deri me 15.02.2024

Për të aplikuar për këtë pozitë pune, ju lutem dergoni CV- in, si  dhe dokumentacionin përkatës shtesë të cilat e dëshmojnë vërtetësinë e kualifikimit tuaj në e-mail adresën: [email protected]