www.ofertapune.net Vende të lira pune (26) | PunaIme

Vende të lira pune (26)

Kompania

GiFi

Lokacioni

Fushë Kosovë

Data e publikimit

07-02-2024

Data e perfundimit

02-03-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

KONKURS

GiFi 2 po vjen! ��
Pas suksesit të jashtëzakonshëm të dyqanit të parë, jemi të lumtur të ndajmë me ju lajmin për hapjen e dyqanit të dytë të GiFi-t në Kosovë.
Hapja e Dyqanit të 2-të nga brendi i njohur francez GiFi vjen së shpejti në Fushë Kosovë! ��
Kompania GiFi është rrjeti më i madh i dyqaneve me produkte të standardit europian që operon në Kosovë nga nëntori i vitit të kaluar.
GiFi është një zinxhir francez me mbi 600 dyqane, kryesisht në Francë, Spanjë, Belgjikë, Itali dhe në Afrikë. GiFi është sinonim i eksperiencës së jashtëzakonshme të blerjeve që ofron një gamë të pasur produktesh me çmime të arsyeshme. GiFi ju ofron gamë të pasur produktesh përfshirë artikuj shtëpiakë, mobilje, lodra për fëmijë, produkte për kafshë, dekorime dhe shumë artikuj të tjerë.

Prandaj, avanconi karrierën Tuaj në Botën e Retail-it duke aplikuar në pozitat e mëposhtme:

 • Menaxher/e (1 pozitë)
 • Asistent/e Menaxher/e (2 pozita)
 • Arkatar/e (6 pozita)
 • Përgjegjës/e sektori (13 pozita)
 • Menaxher i depos (1 pozitë)
 • Depoist (3 pozita)

LOKACIONI: FUSHË KOSOVË

 • Përgjegjësitë ( Menaxher/e dhe Asistent/e Menaxher/e):
 • Mirëpritja e klientëve dhe ofrimi i shërbimeve;
 • Këshillon klientët duke u ofruar atyre sqarime për produktet;
 • Ndihmon klientët për të bërë zgjidhje duke ndërtuar raporte të besueshme-duke ofruar sugjerime dhe
  opsione;
 • Në bashkëpunim me stafin organizon punët dhe përkujdeset që dyqani të jetë në përputhshmëri me
  instruksionet e kompanisë;
 • Sigurohet që çmimet e produkteve të jenë të vendosura dhe të azhurnuara;
 • Trajnimi dhe zhvillimi i punjonësve të rinj të ekipit tuaj;
 • Ruan stabilitetin dhe reputacionin e dyqanit duke respektuar kërkesat ligjore;
 • Kontribuon në përpjekjet e ekipit duke arritur rezultate të punës dhe performancës;
 • Monitoron dhe mirëmban dyqanin;

Kualifikimet ( Menaxher/e):

 • Të ketë të përfunduar shkollimin e lartë;
 • Të ketë 2 (dy) vite përvojë pune në pozita menaxheriale në sektorin e shitjes me pakicë;
 • Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen e problemeve;
 • Njohuri shumë të mira në paketën e MS Office;
 • Të ketë patent shoferi (kategoria B);

Kualifikimet (Asistent/e Menaxher/e):

 • Të ketë të përfunduar shkollimin e lartë;
 • Të ketë 1 (një) vit përvojë pune ne pozita mbikqyrëse në sektorin e shitjes me pakicë;
 • Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen e problemeve;
 • Njohuri të mira në paketën e MS Office;
 • Të ketë patent shoferi (kategoria B).

Përgjegjësitë ( Arkatar/e dhe Përgjegjës/e sektori):

 • Mirëpritja e klientëve dhe ofrimi i shërbimeve;
 • Këshillon klientët duke u ofruar atyre sqarime për produktet;
 • Në bashkëpunim me menaxher-in/en organizon punët dhe përkujdeset që dyqani të jetë në përputhshmëri me instruksionet e kompanisë;
 • Raporton vonesat në liferim të mallit dhe defektet e produkteve;
 • Sigurohet që çmimet e produkteve të jenë të vendosura dhe te azhurnuara;
 • Bën rregullimi dhe renditjen e produkteve sipas instruksioneve;
 • Kryen pagesat dhe lëshimin e fletëgarancioneve.

Kualifikimet (Arkatar/e dhe Përgjegjës/e sektori) :

 • Preferohet të ketë të përfunduar së paku shkollimin e mesëm;
 • Përvojë pune në shitje ose shërbim ndaj klientëve;
 • Fleksibil dhe i/e shpjetë në zgjidhjen e problemeve;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese;

Përgjegjësitë (Menaxher i Depos dhe Depoist):

 • Organizim i inventarit të depo-it dhe mbikqyrja e hyrjeve dhe daljeve të mallrave;
 • Menaxhimi i stokut dhe sigurimi i një kontrolli të vazhdueshëm të nivelit të stokut;
 • Koordinimi i dërgesave të produkteve në mënyrë efikase dhe koordinimi i logjistikës;
 • Përgatitja e raporteve të përditshme për nivelin e stokut dhe aktivitetet e depo-it;
 • Zbatimi i procedurave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit në depo.

Kualifikimet (Menaxher i Depos dhe Depoist):

 • Të ketë të përfunduar së paku shkollimin e mesëm dhe/ose te lartë;
 • Eksperiencë pune në menaxhimin e depo-ve dhe organizimin e inventarit;
 • Njohuri të mira të sistemeve dhe teknologjive të menaxhimit të depo-ve.
 • Aftësi të gjuhës angleze në nivel të kënaqshëm (preferohet).
 • Të ketë patent shofer (kategoria B);

Informata shtesë:

Të gjithë të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected] duke shënuar në subjekt Pozitën për të cilën aplikoni.

Afati për aplikim deri me datë: 29.02.2024

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Përjetoni rrugën tuaj të karrierës në një ambient të ri dhe të freskët me Kompaninë GiFi.