www.ofertapune.net Vende të lira pune | PunaIme

Vende të lira pune

Kompania

Beni Dona Plast Sh.p.k.

Lokacioni

Burim , Ferizaj , Gjakovë , Gjilan , Prizren

Data e publikimit

20-02-2023

Data e perfundimit

28-12-2023

Lloji i orarit

Full Time

Shoqëria “Beni Dona Plast” Sh.p.k.,me seli në Prishtinë,adresa:rr. “Imzot Nikë Prelaj”,pn.Ulpianë -Prishtinë duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Ligji Nr.03/L- 212. Statutin e Shoqërisë dhe Aktit të Brendëshëm me datë 20.02.2023, publikon këtë :

KONKURS

Për pozitat e lira të punes  ( vendet e punës Istog, Gjilan, Mitrovicë, Pomozotin, Prizren, Gjakovë, Ferizaj) :

1.Inxhinier i diplomuar i Teknologjisë Ushqimore   

Kandidatët e interesuar për aplikim për poziten: Inxhinier i diplomuar i Teknologjisë Ushqimore,  duhet të i plotësojnë këto kushte :

  • CV
  • Diplomë të fakultetit të teknologjisë ushqimore- drejtimi inxhinieri e teknologjisë ushqimore- master/bachelor,
  • Minimum 1-5 vite përvojë të punës ,
  • Aftësi të planifikimit të punës dhe caktimit të prioriteteve
  • Të kenë njohuri të teknologjisë informative

Paraqitja e Kërkesave:

Formularët për aplikim mund të merren në recepsionin e Administratës Qendrore të  “Beni Dona Plast” Sh.p.k.  Prishtinë,Ulpianë,rr. “Imzot Nikë Prelaj”pn.kati i IV, ku është bërë shpallja e konkursit dhe të dorëzohen në Sektorin e Burimeve Njerëzore apo recepcion të Kompanisë çdo ditë pune nga ora 08:00 – 16:00 deri me 06.03.2023,po në këte adresë, te njejtat mund te dorezohen edhe në e-Mail adresen [email protected]

Për informata më të hollsishme mund të kontaktoni në nr.tel: 038 500-893

Konkursi është i hapur 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit, pra nga data 20.02.2023 dhe i njejti mbyllet me date 06.03.2023.

Mirëpresim aplikacionet tuaja.

“Beni Dona Plast” Sh.p.k

Aplikacioni për punesim