www.ofertapune.net Trajnim Online për Burime Njerëzore | PunaIme

Trajnim Online për Burime Njerëzore

Kompania

Top Consulting

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

04-04-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Kategoritë

???????????? ???????????????????????????????????????? organizon trajnim 3 ditorë ONLINE me titull:

???????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????? ????????????????Ë????????????????

Data e fillimit: ????????,????????,???????? ???????????????????? ????????????????

Ora: ????????:????????-????????:????????

Çmimi për person: ???????? ????????????????

Temat e trajnimit janë:

 • Kuptimi dhe rëndësia e Burimeve Njerëzore;
 • Planifikimi i stafit dhe analiza e vendeve të punës;
 • Krijimi/modifikimi i strukturës organizative të HR-së;
 • Analiza e vendeve të punës;
 • Rekrutimi dhe metodat e tij;
 • Vlerësimi i performancës;
 • Qendrat e vlerësimit;
 • Motivimi i stafit dhe metodat e tij;
 • Menaxhimi i konflikteve;
 • Menaxhimi i shpërblimeve;
 • Strategjitë e seleksionimit të kandidatëve;
 • Kontratat e punës & Anex Kontratat;
 • Vendimet e pushimeve dhe llojet e tyre;
 • Regulloret e punës;
 • Shembuj të shumtë praktik

Pjesëmarrësit në fund të trajnimit do të pajisen me Certifikatë të pjesëmarrjes si dhe materialin e trajnimit!

Ligjëruesit: 

 1. Liridon Alidemaj, CEO Top Consulting
 2. Kaltrina Bullatovci
 3. Fatbardha Arkaxhiu

Rezervoni vendin përmes këtyre mënyrave:

Plotësoni formularin online në: https://forms.gle/CEM999tDYwN1EWvV7

+383 43 578 005

E-mail: [email protected]