www.ofertapune.net Trajnim - Menaxhimi i HR/BNJ | PunaIme

Trajnim – Menaxhimi i HR/BNJ

Kompania

HR Bee

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

29-11-2022

Data e perfundimit

25-09-2023

Kategoritë

Burime Njerëzore

Detyrat dhe funksionet kryesore të një Menaxher-i/je të Burimeve Njerëzore janë më shumë sesa thjesht të merreni me “anën njerëzore” brenda biznesit, gjithashtu nënkupton planifikimin dhe përmbushjen objektive të qëllimeve strategjike të organizatës për të cilën ju (do të) punon. Si i tillë, një menaxher i mirë i burimeve njerëzore duhet të ketë aftësi të mira drejtuese, aftësi të të menduarit strategjik dhe planifikimit, si dhe njohuri të ligjeve të punës dhe praktikave më të mira të burimeve njerëzore.

Andaj ne si HR bee Academy jemi të përkushtuar në ofrimin e shërbimeve profesionale qoftë në aspektin softverik apo atë njerëzore për të i’u ndihmuar ju apo bizneseve që të keni një zhvillim të qëndrueshëm dhe stabil në fushën e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Ky trajnim është i përshtatshëm për: Pronar të biznesit, Menaxher/e të Burimeve Njerëzore, Asistent/e të Burimeve Njerëzore, Student dhe persona të tjere që dëshirojnë që të futen në fushën e Dixhitalizimit dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Përmbajtja e trajnimit

*** Dita e parë ***
Analiza e biznesit;
Organogrami – Strukturimi i biznesit;
Strukturimi i departamenteve;
Planifikimi i fuqisë punëtore;
Rekrutimi i stafit sipas niveleve dhe specifikat e tij;

*** Dita e dytë ***
Përshkrimi i proceseve të punës;
Krijimi dhe menaxhimi i dosjes së stafit;
Detyrat dhe përgjegjesit e stafit;
Menaxhimi i orareve të punës së stafit;
Benificionet dhe Motivimi i stafit;

*** Dita e trete ***
Parametrave për matje të përformances;
Specifikat e pushimeve vjetore;
Funksionet kryesore të Burimeve Njerëzore;
Standartizimi i Kodit të veshjes;
Krijimi i komisioneve;
Rregulloret dhe standardet e brendshme;
Shpërndarja e materialeve të trajnimit 

***

Ky trajnim është vlerësuar nga pjesëmarrësit me 9.09 pikë nga gjithsej 10.00 pikë.

Ligjeruesit
Donart Zeqiri – Ceo & Founder at HR bee
Agan Azemi – Trainer at Hr bee
Donika Karaxha – Trainer at Hr bee

Ligjeruesit tanë kanë eksperiencë 17+ vjeçare në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore dhe Menaxhimi të Korporatave
Ligjeriuesit tanë kanë tituj akademik PhD dhe Master nga universitetet vendore e ndërkombëtare.

Datat & Ora
7-8-9 Dhjetor 2022  /  17:30 – 20:00

Lokacioni
Dëshmorët e kombit, Objekti  40 / Kati 2 – nr. 5
Ulpianë – Prishtinë

Numri i vendeve
Numri i vendeve: I kufizuar
? Nxito, Vetem 6 vende të lira!

Certifikimi
Në fund të trajnimit në fjalë çdo pjesëmarrës do të pajiset me certifikatë.

Çmimi
Çmimi i trajnimit është 99.00 €

Zbritja
Çmimi me zbritje 89.00€
Për të gjitha aplikimet para dates 28 Nëntor 2022

Pagesa

Pagesa duhet të bëhet 48 orë pas konfirmimin të pjesëmarrjes.
Aplikimi juaj do të konsiderohet i suksesshëm në momentin që kryhet pagesa.

Linku për aplikim
https://hr-bee.com/academy 

WhatsApp / Viber
+383 49 57 99 99

Të gjitha trajnimet janë të postuar edhe në rrjete sociale, 
Like & Follow – HR bee Academy në rrjete Sociale: Facebook, Instagram, Linkedin

HR bee Academy – Akademinë e liderëve të ardhshëm në HR/BNj