www.ofertapune.net Trajner/e | PunaIme

Trajner/e

Kompania

Finca Kosovo

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

24-01-2024

Data e perfundimit

27-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Banka

THIRRJE PËR APLIKIM PËR TRAJNER/E

Qendra për Mësim dhe Zhvillim – Prishtinë

Qendra për Mësim dhe Zhvillim e FINCA Kosovës është në kërkim të individëve me përvojë dhe njohuri në zhvillimin e kapaciteteve në kuadër të Organizatave Jo-Qeveritare (OJQ) për aplikim për projekte të ndryshme. Shumë OJQ nuk kanë ekspertizën e duhur në këtë fushë, dhe një trajnim/punëtori mund t’i fuqizojë këto organizata të shkruajnë propozime dhe përpilojnë projekte të suksesshme dhe lehtë të realizueshme.

Pozita kërkon që ai/ajo të zhvillojë dhe ofrojë trajnime/punëtori që përfshin strategjitë e aplikimit për projekte, shkrimin e propozimeve, donatorët e mundshëm vendas dhe ndërkombëtarë, buxhetimin, monitorimin dhe vlerësimin.

Kriteret për aplikim:

  • Përvojë e dëshmuar në zhvillimin e sesioneve trajnuese në menaxhimin e projekteve dhe proceset e aplikimit        
  • Ekspertizë në zhvillimin e projekteve për OJQ dhe shkrimin e propozimeve
  • Njohuri në burime të ndryshme financiare dhe donatorë potencial •       
  • Aftësi të mira komunikuese dhe facilitatuese  

Të interesuarit duhen të dërgojnë materialet si në vijim:

  • CV
  • Letër motivuese duke potencuar përvojën në fushën e kërkuar
  • Propozim të përmbajtjes së trajnimit/punëtorisë dhe metodologjisë

Ju lutem dërgoni CV-në tuaj duke theksuar përvojën e trajnimit dhe kualifikimet përkatëse dhe letër motivuese në adresën e e-mailit: [email protected], me titull “Aplikimi për trajner – [Trajnimi] – [Emri juaj]”. Aplikimet e paraqitura në forma të tjera nuk do merren parasysh. 

Përzgjedhja e kandidatëve do të vlerësohet bazuar sipas kritereve të lartëcekura.

Shënim: Përmes këtij aplikimi, kandidati/ja autorizon FINCA Kosovën dhe Finca Impact Finance të mbledhin, verifikojnë dhe përpunojnë të dhënat personale për qëllimin e mundshëm të angazhimit nga FINCA Kosovë.*

 Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Afati i aplikimit është deri më 8/02/2024.

FINCA Kosova ofron mundësi të barabarta punësimi.