www.ofertapune.net Thirrje e hapur për aplikim - Zhvillim dhe Ndërtim i programit të thirrjeve "Call Center" | PunaIme

Thirrje e hapur për aplikim – Zhvillim dhe Ndërtim i programit të thirrjeve “Call Center”

Kompania

Klinika Amerikane

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

15-01-2024

Data e perfundimit

29-02-2024

Kategoritë

Klinika Amerikane “Dr. Behar Kusari” shpall thirrje të hapur për të gjitha kompanitë që dëshirojnë të aplikojnë për zhvillimin dhe ndërtimin e programit të thirrjeve “Call Center“.

Shërbimet e kërkuara duhet të përfshijnë, por nuk janë të kufizuara në:

  • Projektimin dhe ndërtimin e një sistemi të integruar për të menaxhuar operacionet e klinikës në mënyrë efikase.
  • Zbatimin e një sistemi të menaxhimit të qendrës së thirrjeve për të përmirësuar komunikimin dhe mbështetjen e pacientëve.
  • Sigurimi i trajnimit të plotë të stafit të klinikës për sistemin dhe softuerin e ri të zbatuar.
  • Sigurimi i mbështetjes teknike dhe mirëmbajtjes së sistemit të integruar.

Kompania duhet gjithashtu të përfshijë:

  • Min 2 referenca për punë të ngjashme bazuar në përshkrim.
  • Specifikimi i softuerit dhe shërbimeve duke përfshirë të gjitha hapat në planin dinamik.
  • Ideja dhe metodologjia e Propozimit të Projektit.
  • Korniza kohore e zbatimit.

Dokumentet e kërkesës për propozim dhe çdo pyetje e lidhur me aktivitetin duhet të dërgohen me e-mail në [email protected] me subjekt: “Propozim Financiar për Shërbime të Menaxhimit të Sistemit të Integruar dhe Qendrës së Thirrjeve”, më së largu deri më 23.01.2024

Ne presim propozimet tuaja dhe e vleresojmë interesin tuaj për zhvillimin dhe ndërtimin e programit të thirrjeve “Call Center” për Klinikën Amerikane “Dr. Behar Kusari”.