www.ofertapune.net Teknolog i Industrisë Ushqimore | PunaIme

Teknolog i Industrisë Ushqimore

Kompania

Emona Group

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Vushtrri

Data e publikimit

30/09/2020

Data e perfundimit

14-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Teknolog i Industrisë Ushqimore

PËRSHKRIMI

‘EMONA” Sh.p.k me seli në Rr. “Ajet Gërguri” nr. 42, Vushtrri, shpall konkurs për 1 pozitë pune:

Teknolog të industrisë ushqimore.

Përgjegjësitë dhe Detyrat:

 • Te kete pervoj pune si teknolog ushqimi,
 • Zbatimin e planit te parashikuar të prodhimit,
 • Përcjell konkurrencën në treg,
 • Te jetë i përgjegjshem në orar të punës,
 • Raporton në baza javore,
 • Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të prodhimit.
 • Përgjegjës për zhvillimin, teknologjinë e prodhimit dhe kontrollin e cilësisë.
 • Kryen hulumtime bazë dhe kërkime të reja të produkteve dhe zhvillim e tyre.
 • Zhvillon metoda dhe sisteme të reja dhe të përmirësuara për përpunimin e produkteve, prodhimin dhe kontrollin e cilësisë.
 • Zhvillon standardet ushqimore, rregulloret e sigurisë dhe sanitare, dhe  ben menaxhimin e te gjitha proceseve.
 • Inspektimi i proceseve të prodhimit dhe kualitetit të produkteve.
 • Siguron që procesi i prodhimit dhe dorëzimi i produkteve realizohet dhe mirembahet sipas standardeve.
 • Detyra të tjera të përcaktuara nga mbikëqyrësi direkt që ndërlidhen me procesin e punës.

Kualifikimet Profesionale:

 • Të ketë të kryer fakultetin e teknologjisë ushqimore.
 • Te kete pervoj pune 3 vjeçare si teknolog ushqimi,
 • Të ketë njohuri mbi procedurat e matjeve te ndryshme.
 • Njohja e gjuhës angleze e preferushme.
 • Te këtë njohuri te punës me kompjuter, (excel, word),
 • Të jetë pozitiv dhe i motivuar për punë,
 • Të ketë patentë shoferin kat. B,
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi,
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup,
 • Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve,
 • Të jetë banor nga regjioni i Vushtrrisë, Mitrovicës apo Prishtinë

Nëse shprehni interesim, ju lutem dërgoni një CV, diplomën (dhe certifikatat) si dhe një letër motivuese në e-mail adresën:  [email protected].

Konkursi do te jete i hapur nga data 30.09.2020 – 14.10.2020.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për intervistë pranë zyreve tona.