www.ofertapune.net Teknik i TV Transmetimeve Live - RF Teknik | PunaIme

Teknik i TV Transmetimeve Live – RF Teknik

Kompania

Artmotion

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

26-03-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

“ARTMOTION” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës,

Pozita: Teknik i TV Transmetimeve Live – RF Teknik

Vendi i punës:  Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Siguron stabilitet, qëndrueshmëri dhe kualitet të lartë të transmetimit të sinjalit nga terreni ne studio.
 • Ndihmon ekipet e eventeve live në realizimin e lidhjes direkte.
 • Instalon, kontrollon dhe mirëmbanë pajisjet për on-air video, audio, RF, signal processing dhe transport në studio dhe terren.
 • Konfiguron dhe mirëmbanë të gjitha llojet e pajisjeve për televizion broadcast, transport dhe pajisjet për transmetim.
 • Kujdeset për mirëmbajtje rutinore të nën sistemeve.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • ​Të ketë së paku Diplomë të shkollimit të mesëm;
 • Përparësi Diplomë Universiteti nga lëmia e elektroteknikës (kompjuterike, elektronike, telekomunikacioni), ose shkollim relevant;
 • Përvojë pune të ngjashme (e preferueshme);
 • Njohuri për rrjetë kompjuterike dhe pajisjet e rrjeteve;
 • Aftësi për të punuar në ekip dhe në mënyrë të pavarur;
 • Patentë shofer, kategoria B;

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet t’i dërgojnë këto dokumente:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore të mesme dhe universitare (nëse ka).
 • Letër Motivuese (e preferueshme);
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse (nëse ka);
 • Çertifikatat e trajnimeve eventuale (e preferueshme);
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (e preferueshme);

Aplikimi bëhet përmes butonit ‘Apliko Këtu’ ose email-it (postës elektronike), në: [email protected]. Kandidatët të cilët aplikojnë në formë elektronike (e-mail), në subjekt duhet të specifikojnë Pozitën. Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 03/04/2024, Ora 16:00h.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?