www.ofertapune.net Teknik i TV transmetimeve live (2) | PunaIme

Teknik i TV transmetimeve live (2)

Kompania

ArtMotion

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

12/10/2020

Data e perfundimit

20-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës,

Teknik i TV transmetimeve live – (2) Dy Pozita
Vendi i punës: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Siguron stabilitet, qendrueshmeri dhe kualitet te larte te transmetimit te sinjalit nga tereni ne studio
 • Ndihmon ekipen e eventeve live ne realizimin e lidhjes directe
 • Instalon, kontrollon dhe miremban paisjet për on-air video, audio, RF, signal processing dhe transpor ne studio dhe teren
 • Konfiguron dhe miremban te gjitha llojet e paisjeve për television broadcast, transport dhe paisjet per transmetim.
 • Ben miremnajtje rutinore te nensistemeve.
 • Trajnon punonjesit e rinje.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Posedon diplomë të shkollimit të mesëm, perparesi diplome bachelor nga lemia e elektroteknikes (kompjuterike, elektronike, telekomunikacion), ose shkollim relevant
 • Posedon se paku 2 vite eksperiencë pune relevante
 • Posedon njohuri per rrjetat kompjuterike dhe paisjet e rrjetave
 • Posedon aftësi për të punuar në ekip dhe në mënyrë të pavarur
 • Posedon patentë shofer, kategoria B

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

Aplikimi bëhet përmes e-mailit –  postës elektronike, në:

[email protected]

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 20/10/2020, Ora 16:00h.