www.ofertapune.net Specialist/ i/e Shërbimit për Klient (Malishevë) | PunaIme

Specialist/ i/e Shërbimit për Klient (Malishevë)

Kompania

Sky Net

Lokacioni

Malishevë

Data e publikimit

14-03-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

SKYNET  shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës,

Specialist/ i/e Shërbimit për Klient

Vendi i punës: MALISHEVE 

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Përpilon kontrata për klientë të rinj
 • Njofton klientët për produktet dhe shërbime ndajë klientëve,
 • Arkivon kontrata në sistem dhe siguron kualitetin e të dhënave të klientëve, barazon arkën ditore të pagesave dhe deponimin e parave të gatshme në bankë apo në arkën e pikës së shitjes,
 • Komunikon më klientë dhe informon mbikëqyrësin dhe kolegët tjerë për çdo kërkese të klientëve,
 • Mirësjellje profesionale ndajë klientëve,
 • Përfaqëson në mënyrë të denjë kompaninë dhe vlerat e saj,
 • Bashkëpunon ngushte më kolegët në emër të ofrimit të shërbimit sa më të mire të klientët dhe ndarjes së njohurive brenda departamentit,
 • Raporton tek përgjegjësit

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Universiteti (e preferueshme) dhe/ose Diploma e shkollë së mesme,
 • Përvojë pune në Shitje (e preferueshme në industrinë e njëjte);
 • Aftësi të mira të prezantimit dhe komunikimit;
 • Aftësi të shkrimit të raporteve;
 • Gjuha Angleze e preferushme

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollorë të mesme apo universitarë;
 • Certifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Përmes butonit “Apliko Këtu” ose në: [email protected] 

 

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?