www.ofertapune.net Specialist/e Junior Financiar | PunaIme

Specialist/e Junior Financiar

Kompania

Auto Mita

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

18-06-2024

Data e perfundimit

23-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

Dëshironi të jeni pjesë e stafit të kompanisë vendore lidere në auto industri?

Kompania jonë po zgjerohet dhe si rezultat ju keni mundësinë të aplikoni tek Auto Mita dhe të bëheni pjesë e kompanisë përfaqësuese të brendeve lidere botërore (Renault, Dacia, Nissan & Volvo).

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar për pozitën përkatëse të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më poshtë, të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre përmes butonit Apliko Këtu ose email – it [email protected] apo duke na kontaktuar në WhatsApp ose Viber përmes numrit +383 45 676 676 gjerë me datën 15 Korrik 2024.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Specialist/e Junior Financiar (2 pozita)

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Të siguroj bashkëveprimin e sektorit të financave me sektorët e tjerë duke përcaktuar për secilin post pune fushat e bashkëpunimit, dokumentacionin që përdoret dhe raportet që shkëmbehen dhe verifikohen sipas rastit;
 • Të udhëheq procesin e përgatitjes së planit vjetor të treguesve financiar. Për këtë qëllim të sigurohet bashkëpunimi me sektoret për tërheqjen e informacionit për treguesit e shitjes, shpenzimet direkte të sektorit etj;
 • Të udhëheq punën për përgatitjen e bilanceve. Të bëj analizën e bilancit financiar dhe të propozoj masat e nevojshme për përmirësimin e punës dhe të treguesve për periudhat në vazhdim;
 • Të përcaktojë raportet që do të përgatiten nga secili, mënyra e raportimit dhe afatet e dorëzimit të tyre;
 • Të kontrolloj sistemimin e dokumentave kontabël dhe arkivimin e tyre sipas rregullave dhe vendit të caktuar nga Pronari;
 • Të kontrolloj zbatimin e detyrave të cdo punonjësi konform ligjit mbi kontabilitetin , ligjet dhe udhëzimet në fuqi për Procedurat Tatimore në Republikën e Kosovës etj në përputhje me specifikën e aktivitetit që kryen Auto Mita;.
 • Kryerja e detyrave të tjera shtesë të ngarkuara nga drejtuesi i departamentit ose stafi drejtues i kompanisë.

Specifikat e punës:

 • Diplomë Universitare në fushat si: Menaxhment, Ekonomik dhe fusha të tjera relevante;
 • Përvojë në financa;
 • Të ketë njohuri të veturave;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Duhet të jetë në gjendje të punoj nën presion.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?