www.ofertapune.net Shofer (Vozitës) / Kategoria C | PunaIme

Shofer (Vozitës) / Kategoria C

Kompania

Devolli Logistic System

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

10/08/2020

Data e perfundimit

25-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Vozitës

“Devolli Logistic System” me seli në Prishtinë, Zona Industriale, shpallë:

K O N K U R S

Pozita: Shofer (Vozitës) / Kategoria C

Vendi: Prishtinë

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Fletëngarkesa e mallit;
 • Liferimi i mallit në pikat e paracaktuara;
 • Vozitja e mjetit motorrik të ndërmarrjes si dhe përgjegjësia për mjetin motorrik kur e drejton atë;
 • Përgjegjës për mallin e ngarkuar në mjetin motorrik të cilin e drejton;
 • Është përgjegjës për transportin e mallrave në pikat të cilat i janë caktuar paraprakisht;
 • Në bazë të porosisë të dërgojë sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar;
 • Është përgjegjës për mbajtjen e të dhënave mbi mallin e pranuar, dhe mallin e dorëzuar te klienti;
 • Bën dorëzimin e të hollave në baza ditore së bashku me faturën për mallin e shitur;
 • Detyra dhe përgjegjësi tjera që i caktohen nga mbikqyrësi.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Së paku shkolla e mesme
 • Përvojë pune së paku 1 vit
 • Aftësi komunikuese
 • Efikasitet në punë ekipore
 • Patent shoferi kategoria C (e obligueshme )

Të gjithë të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin e punësimit, të dërgojnë CV, si dhe të cekin pozitën për të cilën aplikojnë, në e-mail adresën elektronike: [email protected]

Aplikacionet pranohen deri më datën 25.08.2020. 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë. 

Aplikacionet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë do të refuzohen.