www.ofertapune.net Shitëse (4) | PunaIme

Shitëse (4)

Kompania

N Sport

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

24-01-2024

Data e perfundimit

22-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

Pozitë  e hapur për punë në Benny N Sport AB SH.P.K, selia Prishtine, Albi Mall

 • 4 Shitese

Përgjegjësitë kryesore:

 • Kujdesi ndaj klientit dhe respektimi I kerkesave te tij,
 • Pranimi dhe shperndarja e mallit
 • Kujdesi i vazhdueshem per mallin, palosja, sistemimi,ekspozimi etj.
 • Pagesa e mallit, leshimi i kuponit fiscal duke mbajtur pergjegjesi per mosleshim te kuponit dhe gabimet eventuale,
 • Pastrimi i lokalit dhe tere inventarit duke e mirembajtur ne vazhdimesi,
 • Jep pergjegjesi dhe per çdo gje i raporton eprorit, pergjegjesit te pikes, drejtperdrejt, eventualisht dhe menaxherit te pikes.
 • Ka pergjegjesi individuale per qendrimin ndaj punes, raportet me koleget, punen ekipore dhe pergjegjesi per pasurine e kompanise.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Njohja e gjuhës Angleze dhe Boshnjake është përparësi;
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizimi dhe komunikimi;
 • Aftësi për menaxhimin e punës nën presion.

Apliko duke dërguar CV-në dhe dokumentet tjera që mendoni se mund të krijojnë përparësi në punësimin tuaj në [email protected].

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do të njoftohet për intervistë.

Afati i fundit për aplikim është më datë 28 Janar 2024, ora 17:00.