www.ofertapune.net Shërbim ndaj Klientit / Recepsionist | PunaIme

Shërbim ndaj Klientit / Recepsionist

Kompania

Elektro Service Kosova

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

01-07-2024

Data e perfundimit

24-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

Pozita: Sherbim ndaj klientit, Recepsion

Raporton te Menaxheri Operacional

ElektroServis Kosova sh.p.k

Ky pozicion ka per detyre te mbledhe te gjitha ankesat e klienteve,
Objektivi kryesor i pozicionit per sherbim ndaj klientit eshte te regjistroje dhe te informoje personat perkates te departamentit teknik per çdo problem apo çeshtje qe ka te beje me klientet/vizitoret.

Detyrat dhe Pergjegjësitë:

 1. Regjistron rastet/defektet me saktesi ne sistem dhe informon klientet per statusin e produktit.
 2. Komunikon me klientin per rastet e defekteve ne terren, informon mbi tarifat dhe kohen e sherbimit dhe njofton stafin teknik mbi rastin/defektin brenda nje afati te caktuar
 3. Kryen lajmrimet e defekteve ne terren ndaj kontraktoreve te rretheve dhe ndjek rastin deri ne mbyllje te procesit.
 4. Funksionon si nje ndermjetes mes klientit dhe departamentit teknik.
 5. Arketon vlera per konstatim defekti dhe paradhenie duke koordinuar cdo fund dite me departamentin e finances.
 6. Arkivon cdo flete garancioni dhe mandat-pagesat e bera nga klientet ne rrjetin e dyqaneve Neptun.
 7. Raporton cdo fund dite mbi hyrjet dhe daljet e produkteve nga Servisi.
 8. Mirepret klientet duke u ndihmuar ne zgjidhjen e problematikave te tyre nga ana e informimit.

Kerkesat:

 • Te jete e pajisur me diplome universitare (deget e komunikimit/shkencave sociale perbejne avantazh).
 • Pervoje te ngjashme pune e preferueshme deri ne 3 vjet (recepsion, call center etj).
 • Te zoteroje gjuhe te huaja (preferohet anglisht)
 • Te kete aftesi te menaxhoje situata konfliktuale qe mund te lindin nga ankesat e klienteve
 • Te kete aftesi shume te mira komunikuese dhe negociuese.
 • Te jete sistematik ne ndjekjen e detyrave konform procedurave te shoqerise
 • Te kete njohuri te mira te paketes office.

Shënim:
Ky pershkrim i punes nuk eshte gjitheperfshires.
Punonjesit mund te kryejne te tjera detyra ne lidhje me kete pozicion per sa kohe ato plotesojne nevojat e organizates.

Si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre përmes e-mail në adresën tonë elektronike: [email protected] deri me date 15.07.2024.

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit: Nr. 06/L-082 te vendosur nga Kuvendi i Republikes se Kosoves me dt:30.01.2019 “LIGJ PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE