www.ofertapune.net Shef pasticerie | PunaIme

Shef pasticerie

Kompania

Four Points By Sheraton Prishtina

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

12/05/2020

Data e perfundimit

26-05-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Four Points By Sheraton Prishtina hap vende të lira të punës

Data e shpalljes: 11 Maj 2020

Vendndodhja: Prishtinë, Kosovë

Departmenti: Kuzhina

Raporton te: Executive Chef

Përgjegjës për: Kuzhinierët / Commis

Qëllimi i Punës:

Përgjegjës për të planifikuar dhe ekzekutuar funksionimin e pasticerise dhe për të mbështetur Executive Chef në funksionimin e përgjithshëm të kuzhinës.

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Ndihmoni Executive Chef në përgatitjen e menusë ditore dhe javore, si dhe siguroni shumëllojshmëri, cilësi dhe kosto të të gjitha sendeve të ëmbëlsirave në menu
 • Ndiqni produkte dhe receta të reja në pastiçeri dhe integroni ato në menutë e hotelit
 • Ndiqni shërbimin e restorantit dhe konsumin e artikujve në buffet dhe vëreni produktet e lëvizshme (të shpejta / të ngadalta). Zhvilloni produkte pastiçerie dhe prezantim për të maksimizuar kënaqësinë e mysafirëve
 • Koordinoni koston dhe sasinë e produkteve të ëmbëlsirave gjatë ditës dhe kontrolloni cilësinë, freskinë dhe higjenën e këtyre produkteve
 • Siguroni që kostoja e prodhimit mbetet brenda buxhetit të përgatitur nga Executive Chef
 • Monitoroni nga afër Kuzhinierët/ Commis e gatimeve për të siguruar që ata përdorin metoda të sakta dhe t’i korrigjoni ata kur është e nevojshme. Siguroni informacione për kuzhinierët e rinj për trainimin e tyre gjatë orarit të punës
 • Përdorni të gjitha pajisjet dhe makineritë e kuzhinës në mënyrë të sigurt dhe të saktë dhe sigurohuni që stafi është i informuar dhe trajnuar për t’i përdorur ato si duhet
 • Siguroni gatishmërinë e enëve, pajisjeve dhe makinerive të përdorura në pastiçeri dhe raportoni çdo dëmtim tek Executive Chef dhe Inxhinieri Kryesor.
 • Siguroni pastërtinë dhe higjenën e të gjitha zonave të punës. Drejtoni ekipin për të arritur një higjenë dhe pastërti maksimale të zonave të kuzhinës
 • Raportoni çdo problem / incidente të papritura tek Executive Chef dhe ndërmerrni veprime korrigjuese
 • Sigurohuni që veprimet e vendosura gjatë takimit të përditshëm ekzekutohen sipas udhëzimeve dhe që i gjithë ekipi ndjek këto udhëzime
 • Përgatitni listën e blerjeve në përputhje me menutë dhe ndajeni me Executive Chef. Ndiqni dorëzimin në kohë të furnizimeve në pastiçeri së bashku me Executive Chef
 • Ndihmoni Executive Chef në përgatitjen e raporteve, auditimit dhe menaxhimit të ekipit të kuzhinës gjatë ditës
 • Përgatitni planin / orarin e punës për ekipin tuaj
 • Përgatitni baza që ekipi i kuzhinës të punojë sipas përvojës dhe njohurisë së tyre
 • Koordinoni efikasitetin e ekipit të Pasticerise që punojnë në prodhimin e menusë ditore
 • Ndiqni standardet e përcaktuara nga Chef për veten e tij dhe për ekipin
 • Ndihmoni Executive Chef për vlerësimin e performancës së departamentit dhe sugjeroni promovime në departamentin e tij. Bëni analizën e tregut për nivele korrekte të pagave dhe skemës së bonusit.
 • Ndiqni rutinën e përditshme të ekipit dhe shënoni mungesat dhe mungesat me shkak sëmundjen. Organizoni zëvendësimin për pozicionin në mungesë dhe ndërmerrni veprime për të përmirësuar efikasitetin e ekipit dhe të ndani informatat me Executive Chef
 • Merrni pjesë në të gjitha takimet dhe trajnimet siç udhëzohet nga menaxhmenti
 • Keni komunikim dhe bashkëpunim të mirë me kolegët
 • Respektoni rregullat e shëndetit dhe sigurisë nga zjarri dhe sigurohuni që ekipi t’u përmbahet gjithashtu
 • Mbani të gjitha mobiljet dhe pajisjet e hotelit në gjendje të mirë
 • Mirëmbani veshjen e pastër dhe në përputhje me standardet e brendit
 • Raportoni në punë me kohë dhe në uniformë të pastër dhe dukje profesionale
 • Merrni përsipër çdo përgjegjësi tjetër të caktuar nga Executive Chef

KUALIFIKIMET:

Edukimi: Minimumi i një diplome të shkollës së mesme

Përvoja: Minimum 3 vjet përvojë e ngjashme si Executive Sous Chef në një restorant me reputacion

Kualifikime të tjera: Ka njohuri të shkëlqyera për funksionimin e kuzhinës, prodhimin e ushqimit dhe higjenën, kërkohet një nivel i mesëm i anglishtes së shkruar dhe të folur; në gjendje të përdorë programet e MS Office, me qëndrim pozitiv, të rregullt dhe vëmendje ndaj detajeve, një lojtar i ekipit, i përqendruar në kënaqësinë e të ftuarve dhe standardet me cilësi të lartë, ka aftësi planifikimi dhe menaxhimi.

Dokumentet për aplikim:

• CV (rekomandohet modeli CV Europass)

Si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të paraqesin aplikimin e tyre elektronik në anglisht, në versionin PDF në [email protected] me temën e e-mailit: Emri dhe Mbiemri – Pozita

Afati i aplikimit: 26 Maj 2020 deri në orën 15:00.

Ju lutemi vini re se vetëm kandidatët me listë të shkurtër do të kontaktohen dhe ftohen në fazën tjetër të rekrutimit.

Ju lutemi vini re se një kopje origjinale e dokumenteve të aplikacionit tuaj (dëshmi e përvojës në punë, diploma mund të kërkohen për fazat e mëtutjeshme të rekrutimit).