www.ofertapune.net Senior Financial Controller | PunaIme

Senior Financial Controller

Kompania

Kujtesa

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

10-01-2024

Data e perfundimit

20-02-2024

KONKURS

Senior Financial Controller

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Përgatitja e raporteve financiare
 • Analizimi i të dhënave financiare
 • Asistimi në përmirësimin dhe testimin e programit të kontabilitetit
 • Zhvillimi dhe dokumentimi i proceseve të biznesit dhe politikave kontabël për të ruajtur dhe forcuar kontrollet e brendshme
 • Koordinimi me auditorët e jashtëm dhe autoritetet tatimore

Kriteret

 • Diplomë universitare në Fakultetin Ekonomik
 • Çertifikim profesional nga SCAAK/ACCA (ose te jetë në proces të çertifikimit)
 • Të paktën 3 vite përvojë në punë të ngjashme
 • Njohuri të shkëlqyeshme të Microsoft Office, veçanërisht Excel-it
 • Njohuri të shkëlqyeshme të Gjuhës Angleze
 • Njohuri të mira mbi bazat e kontabilitetit
 • Aftësitë analitike
 • Aftesi te mira komunikimi
 • Të jetë i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale

Dokumentet e kërkuara

 • CV
 • Diplomën e universitetit dhe çertifikata relevante profesionale
 • Referencat e punës

Ftohen të interesuarit të dërgojnë CV-të e tyre bashkë me letër referencat përmes butonit Apliko Këtu ose në email: [email protected] nga 10.01.2024 deri më datë 24.01.2024. Vetëm kandidatët që do përzgjedhen në listën e ngushtë do kontaktohen.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?