www.ofertapune.net Sales Assistant (m/f) | PunaIme

Sales Assistant (m/f)

Kompania

New Yorker

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

26-05-2023

Data e perfundimit

25-06-2023

Kategoritë

NEW YORKER is one of the leading German fashion retailers with over 1150 stores in 47 countries and over 19000 employees. A flat organization and agility in a fast moving market have helped to make NEW YORKER a thriving business within 50 years. At NEW YORKER, the career opportunities are endless. We‘re always looking for authentic characters who think outside the box. Join us now and take the next step in your professional career!

We are looking for motivated employees for our stores in  Prishtina :

SALES ASSISTANT (m/f)

YOUR JOB:

 • excellent customer service skills

 • actively w ork with garments per guidelines, to maximize selling opportunities

 • cashier activities

 • good communication and organizational skills

 • ability to multi-task in a fast-paced environment

YOUR PROFILE:

 • high school (commercial or similar),
 • customer orientation,
 • experience w ith textile
 • ability to w ork in team,
 • communication skills and flexibility,
 • motivation to w ork in sales,
 • affinity for fashion and identification with NEW YORKER

OUR OFFER:

NEW YORKER offers an attractive and exciting work environment with the opportunity to work creatively. Next to interesting benefits for our employees, you can expect a dynamic teamw ith flat hierarchies. If you are interested in NEW YORKER we are looking forw ard to your online application. Please note that only shortlisted candidates will be contacted. All applications w ill be considered under the terms and conditions of confidentiality in accordance with the regulations of personal data protection.

Contact Person:      [email protected] yorker.de

[email protected]


NEW YORKER është një nga liderët gjermanë të modës me mbi 1150 dyqane në 47 vende dhe mbi 19000 punonjës. Një organizim i sheshtë, dhe fleksibiliteti në një treg me lëvizje të shpejtë, kanë ndihmuar NEW YORKER të rritet fuqishëmbrenda 50 viteve. Në NEW YORKER mundësitë e karrierës janë të pafundme. Ne jemi gjithmonë në kërkim të personazheve autentikë që mendojnë në mënyrë krijuese. Bashkohu me ne tani dhe hidh hapin e rradhës në karrierën tënde profesionale!

Ne jemi në kërkim të punonjësve të motivuar për dyqanet tona në Prishtinë:

PUNONJËS SHITJE (m/f)

PUNA JOTE:

 • aftësi të shkëlqyera për shërbimin ndaj klientit
 • punoni në mënyrë aktive me veshje sipas udhëzimeve, për të maksimizuar mundësitë e shitjes
 • aktivitetet e arkës
 • aftësi të mira komunikuese dhe organizative
 • aftësia për të kryer shumë detyra në një mjedis me ritme të shpejta

PROFILI YT:

 • shkolla e mesme (komerciale ose e ngjashme),
 • orientimi ndaj klientit,
 • eksperiencë me tekstile,
 • aftësi për të punuar në grup,
 • aftësi komunikimi dhe fleksibilitet,
 • motivim për të punuar në shitje,
 • prirje për modën dhe identifikimi me NEW YORKER

Oferta jonë:

NEW YORKER ofron një mjedis pune tërheqës dhe emocionues me mundësinë për të punuar në mënyrë krijuese. Krahas përfitimeve interesante, ju do të punoni në një ekip dinamik me hierarki të sheshtë. Nëse jeni të interesuar, ne mezi presim

aplikimin tuaj online. Ju lutemi, vini re se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. Të gjitha aplikimet do të shqyrtohen sipas kushteve të konfidencialitetit në përputhje me rregulloret e mbrojtjes së të dhënave personale.

Person kontakti:      [email protected] yorker.de

[email protected]

Apliko këtu