www.ofertapune.net Recepsionist/e (2) | PunaIme

Recepsionist/e (2)

Kompania

Brezovica Hotel & Spa

Lokacioni

Shtërpcë

Data e publikimit

30-04-2024

Data e perfundimit

29-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Pozicioni: Recepsioniste në Brezovica Hotel&Spa

Përgjegjësia

Është përgjegjëse për të siguruar shërbime të shkëlqyeshme për të gjithë mysafirët që nga momenti i kontaktimit, arritjes, qëndrimit dhe shkuarjes. Poashtu është përgjegjës për sigurimin e një atmosfere miqësore dhe të këndshme për mysafirët.

Detyrat

 • Ofrimi i shërbimeve cilësore për mysafirët si filozofi bazike e hotelit.
 • Kontaktimi me mirësjellje e mysafairëve potencial të cilët interesohen për shërbime të hotelit
 • Rikontaktimi i mysafirëve të interesuar
 • Pritja me mirësjellje e mysafirëve të cilët kanë arritë në hotel
 • Evidentimi i mysafirëve të cilët vendosen në hotel në Librin e mysafirëve
 • Kërkimi i dokumentacionit personal, fotokopjimi dhe mirëmbajtja e tyre
 • Dhënja e informacioneve të nevojshme për mysafirët
 • Komunikimi sipas kërkesës, promocionet e hotelit
 • Përcjellja e kërkesave të mysafirëve stafit përgjegjës për përmbushjen e tyre
 • Kontaktimi i mysafirëve nëse i është kryer shërbimi i kërkuar
 • Vlerësimi i kënaqshmërisë dhe kërksave të tyre gjatë kontrollit dalës
 • Kryerja e pagesave për shërbimet e ofruara nga hoteli
 • Kryerja e detyrave tjera të përcaktuara nga menagjeri

Aftësitë

 • Njohja e punës me kompjuter dhe programet MS Office
 • Njohja e gjuhës angleze
 • Të jetë komunikative
 • E motivuar për punë
 • Aftësi për punë nën presionin e kohës
 • Gatishmëri për punë jashtë orarit
 • Fleksibile

Ju lutem dërgoni CV-në tuaj duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it: [email protected]