www.ofertapune.net Punonjese ne kontabilitet | PunaIme

Punonjese ne kontabilitet

Kompania

KFM GROUP

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

26/08/2020

Data e perfundimit

26-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Punonjese ne kontabilitet

Pershkrimi i punes

·         Implementimi i detyrave ne marreveshje me menaxherin/drejtorin,

·         Organizimin e raporteve sipas kerkeses se menagjmentit te kompanise,

·         Regjistron importet dhe blerjet vendore,

·         Regjistron shpenzimet sipas qendrave te kostove,

·         Regjistron faturat e shitjes,

·         Rakordon kartelat me klientet dhe furnitoret, dhe te gjitha punet e kerkuara sipas menagjmentit te kompanise ne baze te politikave te kompanise,

·         Pergjigjet per sigurimin e dokumentacionit kontabel ne perputhje me afatet e caktuara

·         Ben sistemim te faturave te shitjes sipas numrit rendor dhe grupit te faturave, si dhe  verifikon saktesine e plotesimit te tyre,

·         Sistemon, arkivon, administron te gjithe dokumentacionin kontabel,

·         Njeh mjaftueshem legjislacionin Tatimor dhe kontabel per zbatimin e detyrave te ngarkuara

Kriteret:

·         Fakulteti ekonomik , kontabilitetit 

·         Te kete motivim te larte per pune dhe te jete i/e orientuar ne arritje te rezultateve 

·         Te kete pervoje pune ne poziten e cekur se paku nje vit

·         Te kete njohuri ne gjuhen Angleze

·         Te kete njohuri ne shfrytzimin e Microsoft Office.

Ju lutem dergoni aplikacionet tuaja me nje Curriculum Vitae brenda 14 diteve pas dates se publikimit ne e-mail adresen: [email protected]