www.ofertapune.net Punonjës/e sezonal/e | PunaIme

Punonjës/e sezonal/e

Kompania

KESCO

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

11-06-2024

Data e perfundimit

18-06-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Administratë

Punonjës/e sezonal/e

Departamenti i shërbimit për konsumatorë, Tarifa dhe çështje rregullative • Prishtinë ,Prishtinë

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendit/eve të lirë/a të punës në Departamenti i shërbimit për konsumatorë, Tarifa dhe çështje rregullative më datë 10-06-2024 shpall konkurs pune:

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

 • Ndërvepron me konsumatorët, duke u angazhuar në mënyrë proaktive, për t’ju ofruar informata, asistencë dhe ndihmë lidhur me shërbimet e furnizuesit me energji elektrike;
 • Promovon dhe shpjegon në mënyrë aktive rëndësinë edhe obligimet e konsumatorëve lidhur me përditësimin e të dhënave;
 • Njofton konsumatorët lidhur me procesin dhe dokumentet e nevojshme për përditësimin e të dhënave;
 • Përditëson dhe ruan informatat e sakta të konsumatorëve dhe sipas nevojës plotëson kontratën për furnizim me energji elektrike;
 • Promovon në mënyrë aktive aplikacionin eKESCO, duke shpjeguar përfitimet dhe veçoritë e tij, si dhe u ndihmon sipas nevojës konsumatorëve në regjistrimin e aplikacionit në telefon.
 • Plotëson pyetësorin e kënaqeshmërisë së konsumatorëve dhe shërben si analistë për të mbledhur kërkesat/ankesat e konsumatorëve lidhur me shërbimet e ofruara;
 • Në bashkëpunim me stafin e kompanisë ndihmon në përgjigje proaktive (ad-hoc) të kërkesave të konsumatorëve.

Kërkesat dhe kualifikimet

 • Shkollim i mesëm;
 • Preferohet përvojë pune e ngjashme;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi, në mënyrë efektive dhe me një bazë të ndryshme konsumatorësh;
 • Personalitet miqësor dhe i/e durueshëm/me për të ndihmuar konsumatorët;
 • Mban dhe reflekton një nivel të lartë profesionalizmi dhe shërbimi ndaj konsumatorëve në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”;
 • I/e gatshëm/me për të punuar në dy ndërrime (08:00 – 16:00 ose 16:00 – 24:00);
 • I/e përpiktë dhe i/e besueshëm/me, me një etikë të fortë pune;
 • Preferohet njohja e gjuhëve të huaja. 

Dokumentet e kërkuara

Dokumentet e mëposhtme duhet të dorëzohen në një file të vetëm PDF:

 • CV
 • Diplomën e kualifikimit
 • Dëshmi nga përvojë e punës/Trusti
 • Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata
 • Certifikata të trajnimeve të ndjekura

Shënime të Rëndësishme

KESCO ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët pa dallim. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen dhe aplikimet e pakompletuara do të refuzohen. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret dhe janë në listën e ngushtë do të kontaktohen.