www.ofertapune.net Punëtor teknik | PunaIme

Punëtor teknik

Kompania

Megaplast Group

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

02/09/2020

Data e perfundimit

15-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Detyrat dhe përgjegjësitë:

– Merr pjesë në prodhimin e produkteve nga plastika;

– Angazhohet në zhvillimin e produkteve të reja;

– Bën pastrimin dhe mirëmbajtjen bazike të makinerise dhe mjeteve të punës;

– Është përgjegjës për kryerjen me kohë të detyrave të cilat i jepen dhe raporton te udhëheqësit për kryerjen e punëve;

– Përkujdeset për mirëmbajtjen teknike te makinerise, funksionimin e saj dhe tere procesit teknologjik te procesit te punes;

– Vozit automjetet (veturat dhe kombi furgon) për nevojat e kompanisë si dhe kryen punë të tjera sipas kërkesës së udhëheqësit;

Kualifikimet:

– Të kenë të kryer shkollën e mesme.

– Përvoja e punës në punë të ngjajshme në sektorin e prodhimtarisë, aftësia për përdorimin e mjeteve të punës është shumë e dëshirueshme.

– Të ketë aftësi e gatishmëri të punojë në grup, të jenë të përgjegjshëm, dhe aftësi për organizimin e punëve sipas urdhërit të përgjegjësit.

Kandidatët e interesuar të dërgojnë CV-te e tyre në këtë email adrese: [email protected]

Afati i fundit për aplikim është 15 shtator 2020. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të njoftohen.