www.ofertapune.net Product Manager | PunaIme

Product Manager

Kompania

ITD PRISHTINE SHPK

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

25/09/2020

Data e perfundimit

06-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

ITD PRISHTINE SHPK kerkon te punesoje: 

Product Manager

KËRKESAT BAZË PËR ARSIMIM, KUALIFIKIM, EKSPERIENCË: 

 • Bachelor Degree ne Shkenca Kompjuterike, si Inxhinieri Kompjuterike, Elektronike apo te ngjashme me to.
 • Njohuri  te mira ne IT
 • E preferueshme eksperience e meparshme punë në ne fushen e teknologjise
 • Aftesi te mira organizative
 • Aftesi te mira komunikuese
 • Te ketë njohuri te mira te gjuhes angleze ne shkrim dhe komunikim.
 • Aftesi te mira te punes ne grup

DETYRA DHE PËRGJEGJËSI:

 • Njeh gamën e produkteve, specifikimet e tyre teknike, konfigurimet standarde dhe opsionet shtesë, limitet dhe mundësitë për upgrade.
 • Njeh produktet konkurrente ne treg dhe avantazhet apo disavantazhet e tyre. Krahason specifikat teknike, çmimet etj, me produktet tona.
 • Bashkepunon me furnitoret ne perzgjedhjen e produkteve ne funksion te zgjidhjes se ofruar te klienteve.
 • Njeh te gjitha veglat e ofruara (portals, configurator tools etj) nga furnitoret e paisjeve per te krijuar oferte te kompletuar teknike dhe financaire.
 • Njeh nivelin e çmimeve të produkteve të tij në tregun vendas.
 • Ne bashkepunim me stafin e shitjes te mbledhe kerkesat e klienteve dhe te pergatise materiale sqaruese dhe prezantuese, mbi produkte ekzistuese dhe te reja ne interes te klientit apo te procesit te shitjeve.
 • Te ofroje suport pre dhe post sales (te natyres informuese dhe keshilluese).
 • Te kryeje me përpikmëri çdo detyrë të posacme që i ngarkohet nga superiori dhe te raportoje në kohë sipas afateve të përcaktuara për përmbushjen e tyre.
 • Njeh mirë sistemin e  kodifikimit të produkteve.
 • Bashkëpunon me departamentin e importeve për një ecuri normale të kohës së furnizimit.
 • Te njohe dhe zbatoje me perpikmeri procedurat operacionale, Instruksione Pune dhe rregulloret e punes te lidhura me postin.
 • Është përgjegjës të përgatitet dhe te marre certifikimet që kompania i ngarkon.  

Kompania ofron këto kushte:

 • Orari i punes: e Hënë – e Premte (40 orë ne javë)
 • Pagë konkurruese në treg.
 • 20 dite pushim vjetor në vit, dhe të gjitha lejet tjera sipas ligjit të punës.
 • Transport të organizuar për punonjesit: Prishtine- Kompani
 • Mundësi për zhvillim profesional

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne email adress: [email protected] 

Ju lutem specifikojeni pozicionin ne subject kur te aplikoni!

Deadline per te dorezuar CV-ne: 06.10.2020