www.ofertapune.net Producent, Projekt Menaxher (e) / Account Manager, Video Montazhier (Video Editor), Kameraman | PunaIme

Producent, Projekt Menaxher (e) / Account Manager, Video Montazhier (Video Editor), Kameraman

Kompania

Red Mill Sh.p.k

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

17/07/2020

Data e perfundimit

30-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Media

Red Mill Sh.p.k shpall konkurs per vende te lira pune.

Pozitat:

1) Producent,

2) Projekt Menaxher (e) / Account Manager (Page baze + Perqindje),

3) Video Montazhier (Video Editor),

4) Kameraman / Cameraman.

1) Producent

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Koordinimi i aktiviteteve te personelit(talentit, kameramanit apo modelit) pergjate procesit te prodhimit te videove.
 • Monitorimi i procesit  post-production ne menyre qe te sigurohet plotesimi I sakte per te gjitha detajet
 • Te kryeje veprimtari menaxhuese sic jane kerkimi,buxhetimi,planifikimi I videove te ndryshme ne kategori te ndryshme (DIY ,Beauty etj)
 • Te percaktoje ,permbajtjen(content) dhe detajet sikurse jane pershembull oraret e xhirimeve apo politikat e prodhimit
 • Hartimi dhe redaktimi i skripteve ose storyboards dhe gjithashtu krijimi apo perzgjedhja e ideve me te mira qe do te prodhohen
 • Mbajtja e takimeve me stafin per te diskutuar progresin e prodhimit dhe për te siguruar se jane arritur objektivat e prodhimit.
 • Ti japi zgjidhje  problemeve te personelit që lindin gjatë procesit të prodhimit duke vepruar si ndërlidhës midis palëve.
 • Te kerkoje dhe punesoje stafin e nevojshem per realizimin e prodhimit(artistet,kameramanet,montazhier etj)
 • Te rishikoje videot apo regjistrimet per te siguruar qe jane sipas standarteve te kerkuara te prodhimit
 • Te kryeje detyra administrative sic jane pergatitja e raporteve operacionale,shperndarja e skripteve dhe caktimi apo rregullimi I provave nese eshte e nevojshme.
 • Gjetja e materialeve dhe blerja e tyre sipas buxhetit te videos.
 • Te negocioje kontratat me personelin artistik

Aftësitë dhe Kualifikimet e Punës te Kerkuara:

 • Jo e domosdoshme diploma por nese ka preferohet Diplomë Bachelor në regji, film, prodhim video ose komunikim
 • Përvojë pune me realizime te videove te shkurtra apo ne kategorite e beauty
 • Paraqitja e një portafoli punimesh
 • Vëmendje maksimale në detaje
 • Aftesi koordinuese dhe monitoruese
 • Te kete aftesi krijuese dhe origjinalitet
 • Njohuri e gjuhes Angleze

Lokaconi:

 • Prishtinë

Si të aplikoni ?

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë:

 • CV të përditësuar
 • Portfolio e Punës
 • Subjekti: Aplikim –Producent ne adresën: [email protected]

Afati i fundit për aplikim:

 • jo më larg se me datë 30/07/2020
 • Aplikacionet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për fazën e ardhshme të rekrutimit.

2) Projekt Menaxher (e) / Account Manager (Page baze + Perqindje)

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore;

 • Të ketë përvoje ose te njohe mire fushen e bukurise dhe makeup ne Kosove & Shqiperi
 • Të koordinoj aktivitetet e projektit
 • Të monitoroj mbarëvajtjen e aktiviteteve të projektit
 • Të bëjë përgatitjen e raporteve narrative të projektit.
 • Të ketë përvojë në menaxhimin e projekteve për klientë privat.
 • Të jetë i/e gatshëm të ofrojë mbështetje në realizimin e objektivave të projektit.
 • Të jetë kreativ/e, i/e hapur ndaj problemeve, me angazhimin e duhur, zgjidhje konkrete, gatishmëri për zhvillim/avancim personal.
 • Të ketë përvoje në menaxhimin e projekteve në nivel rajonal dhe ndërkombëtar

Kualifikimi dhe eksperienca

 • Diplomë të studimeve themelore në menaxhment, ekonomi, ose gazetari me aftësi menaxhuese
 • Përvojë pune së paku 1 vit në menaxhimin e projekteve
 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës angleze dhe njohje të shkëlqyer në shkrim në gjuhën shqipe.
 • Shkathtësi në komunikim në të shkruar dhe të folur.
 • Aftësi të organizimit të punës me efikasitet dhe të renditjes së punës sipas prioriteteve.
 • Të ketë përvojë pune në ekip.
 • Të jetë fleksibël
 • Të zotëroj patentë shofer të kategorisë B.

Lokaconi:

 • Prishtinë

Si të aplikoni ?

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë ne email:

 • CV të përditësuar
 • Subjekti: Aplikim – Projekt Menaxher ne adresën: [email protected]

Afati i fundit për aplikim:

 • Jo më larg se me datë 30/07/2020
 • Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren në konsideratë.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për fazën e ardhshme të rekrutimit.

3) Video Montazhier (Video Editor)

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Bashkimi i pamjeve te klipeve të papërpunuar së bashku (nga burime të ndryshme dhe xhirime) dhe kombinmi i atyre për të krijuar një histori kohezive
 • Vleresimi i pamjeve te redaktuar për t’u siguruar që përputhet me historinë (nga skripti) dhe qe plotësojnë axhendën narrative (të prodhuesit apo dhe drejtorit të projektit)
 • Redaktimi i pamjeve në afatet kohore dhe shkurtimi i kohës nga disa xhirime për të krijuar një histori më efektive
 • Kombinimi i pamjeve vizuale me efektet zanore audio, tingullin e ambientit dhe një  fonogram(soundtrack) muzikor për të krijuar më shumë efekt në histori
 • Përdorimi i programeve kompjuterike të redaktimit të videove, pajisjet e kalimit video, programet e efekteve të videos dixhitale dhe mjete të tjera për të bashkuar përbërësit e klipit final
 • Sigurimi që të gjitha ndërprerjet, bashkimet, ndryshimet dhe shtesat e redaktimit të duken të pastra dhe të natyrshme dhe të ndihmojnë rrjedhën e tregimit në mënyrë më efektive në produktin e përfunduar
 • Diskutimi i afateve kohore të projektit, strukturën narrative, qëllimet e historise dhe më shumë me personat pergjegjes dhe çdo prodhues se si projekti është redaktuar

Aftësitë dhe Kualifikimet e Punës te Kerkuara:

 • Jo e domosdoshme diploma por nese ka preferohet Diplomë Bachelor në film, prodhim video ose komunikim..
 • Përvojë pune me softwerin e redaktimit të videos(Adobe Premiere)
 • Paraqitja e një portafoli punimesh apo redaktimin e videos në punën tuaj më të mirë
 • Vëmendje maksimale në detaje
 • Njohuri e gjuhes Angleze

Lokaconi:

 • Prishtinë

Si të aplikoni ?

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë:

 • CV të përditësuar
 • Portfolio e Punës
 • Subjekti: Aplikim –Video Montazhier(Video Editor) adresën: [email protected]

Afati i fundit për aplikim:

 • jo më larg se me datë 30/07/2020
 • Aplikacionet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për fazën e ardhshme të rekrutimit.

4) Kameraman / Cameraman

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore;

 • Regjistrimi I materialeve të ndryshme në terren dhe zyre apo studio

Kualifikimi dhe eksperienca

 • Njohuri në funksionimin e kamerave digjitale
 • Përvojë pune së paku 1 vit në fushën e aplikimit
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese
 • Të ketë përvojë pune në ekip.
 • Të jetë fleksibël
 • Të zotëroj patentë shofer të kategorisë B.

Lokaconi:

 • Prishtinë

Si të aplikoni ?

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë ne email:

Afati i fundit për aplikim:

 • Jo më larg se me datë 30/07/2020
 • Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për fazën e ardhshme të rekrutimit.