www.ofertapune.net Praktikant/e në HelpDesk | PunaIme

Praktikant/e në HelpDesk

Kompania

IPKO

Telefoni

049/700-700

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

10/06/2020

Data e perfundimit

18-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

IT & Dizajn

Praktikanti/ja në HelpDesk – Teknologjisë Informative i raporton Udhëheqësit në HelpDesk dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Ofron mbështetje teknike, diagnozim dhe këshillim përmes telefonit, e-mailit ose në ueb faqe për klientët e brendshëm.
 • Pastrimin e pajisjeve, instalimin e ri / instalimit të pajisjeve sipas nevojës, riinstalimin e PC-ve që kanë probleme, regjistrimin e aseteve
 • Kontrollon/ verifikon pajisjet e kthyera për ripërdorim ose largim nga përdorimi
 • Mirëmban një regjistër për çdo problem të vërejtur në softuer ose harduer.
 • Menaxhon vlerësimin e inventarit, dokumentacionin dhe procedurat e tjera në Help desk.
  Kryen çdo detyrë/të gjitha detyrat e tjera që përcaktohen nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.
 • Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:
 • Certifikatë Microsoft
 • Mbështetje teknike të TI-së
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës shqipe dhe angleze.
 • Shkathtësi në komunikim me gojë dhe me shkrim.
 • Aftësi për të organizuar detyra të shumëfishta dhe për caktimin e prioriteteve.
 • Aftësi për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
 • Aftësi për të punuar në ekip.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 18.06.2020

Apliko online.