www.ofertapune.net Praktikant/e me mundësi punësimi - Teknik i kontabilitetit (2) | PunaIme

Praktikant/e me mundësi punësimi – Teknik i kontabilitetit (2)

Kompania

AFAM Group

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

25-04-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Lloji i orarit

Intern

Kompania: AFAM ® Sh.p.k.

Titulli/Pozita: Dy (2) Praktikant/e me mundësi punësimi – Teknik i kontabilitetit

Departamenti: Tatime dhe KontabilitetVendi/Lokacioni: Prishtinë

Çka ofrojmë:

 • Zhvillimin dhe avancimin e njohurive tuaja për kontabilitet dhe tatime
 • Ambient dinamik të punës
 • Sfida të vazhdueshme në zhvillimin tuaj profesional
 • Mbështetje në avancimet tuaja profesionale (SCAAK, ACCA etj.)

Trajnimi i praktikantit:

Tekniku i kontabilitetit do të trajnohet nga stafi profesional i kompanisë sonë në realizimin e punëve në vijim:

 • Kalkulimi dhe përgatitja e listës së pagave, kontrollimi i saj me shënimet mbështetëse kontabël
 • Përgatitja e librave tregtar, konfirmimi i tyre me dokumentacion mbështetës si dhe raportimi i çështjeve me rëndësi tek udhëheqësi i ekipit
 • Kalkulimi dhe përgatitja e deklarimeve për qira, interes, dhe tatime tjera direkte. Infomimi i udhëheqësit të ekipit në lidhje me qështjet me rendësi
 • Krijimin e raporteve të ndryshme sipas kërkesës së udhëheqësit të ekipit
 • Ndihma në punët kontabël të mbylljes së muajit dhe mbylljes së vitit

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:

 • Diploma Bachelor nga Fakulteti Ekonomik – (ose në përfundim të studimeve)
 • SCAAK – niveli i parë e preferuar
 • Njohja e Gjuhës Angleze

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën : [email protected] jo më shumë se një herë dhe gjithashtu tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita e kandidatit në të cilën konkuroni.

Praktika do të zgjat tre muaj ndërsa në fund të kësaj periudhe do të bëhet vlerësimi i kandidatëve për vazhdimin e mardhënieve të rregullta të punës.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datë 26 Prill 2024.