www.ofertapune.net Përgjegjës për Depo | PunaIme

Përgjegjës për Depo

Kompania

Kujtesa

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

04/06/2020

Data e perfundimit

15-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Kujtesa Net SH.P.K shpall konkurs për vend te lirë pune në pozitën:

Përgjegjës për Depo

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Menaxhon, organizon dhe siguron efikasitetin e gjithë procesit të punës së Depos,
 • Mban evidencë për të gjitha hyrjet dhe daljet e mallit nga depo,
 • Pranimin dhe dorëzimin e porosive,
 • Raporton tek menaxheri çdo ditë,
 • Mban përgjegjësi për stokun që i ngarkohet,
 • Zbaton të gjitha detyrat tjera që lidhen me Depo.

Kualifikimet dhe aftësitë:

 • Kërkohen minimalisht 1 vit eksperiencë pune,
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve të paketës Office (Excel i domosdoshem),
 • Të jetë i aftë të punojë nën presion dhe të jetë i gatshëm te punoj me orar fleksibil,
 • Njohja e gjuhës angleze (e preferuar),
 • Të ketë leje qarkullimi të kategorisë B.

Ftohen të interesuarit të dërgojnë CV-të e tyre bashkë me letër referencat në email: [email protected] nga 04.06.2020 deri më datë 15.06.2020. Vetëm kandidatët që do përzgjedhen në listën e ngushtë do kontaktohen.