www.ofertapune.net Operatore në qendrën e kujdesit për klient | PunaIme

Operatore në qendrën e kujdesit për klient

Kompania

NimiTV

Lokacioni

Pejë

Data e publikimit

22-02-2023

Data e perfundimit

01-03-2023

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Telekomunikim

Nimi TV” me seli në Pejë, shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e 1 vendi të lirë të punës,

Operatore ne qendren e kujdesit per klient,

Vendi i punës: Pejë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Njofton klientët për produktet dhe shërbimet ndaj klientëve,
 • Komunikon me klientët në telefon dhe në format tjera të shkrimit
 • Mirësjellje profesionale ndaj klientëve,
 • Përfaqëson në mënyrë të denjë kompaninë dhe vlerat e saj,
 • Bashkëpunon ngushtë me kolegët në emër të ofrimit të shërbimit sa më të mirë të klientët dhe ndarjes së njohurive brenda departamentit,
 • Raporton tek përgjegjësit sipas nevojës

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Universiteti (e preferueshme) dhe/ose Diploma e shkollës së mesme,
 • Përvojë pune në Shitje (e preferueshme në industrinë e njëjte);
 • Përvojë pune në Customer Care
 • Njohuri teknike (elementare);
 • Aftësi të mira të prezantimit dhe komunikimit;
 • Aftësi të shkrimit të raporteve;

Kandidatet e interesuara të cilat aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore të mesme apo universitare;
 • Certifikatat e trajnimeve eventuale;

Aplikimi bëhet përmes email-it (postës elektronike), në: [email protected]

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 01.03.2023.