www.ofertapune.net Operator i Prodhimi, Gërryerjes dhe Riparimit | PunaIme

Operator i Prodhimi, Gërryerjes dhe Riparimit

Kompania

FAP

Lokacioni

Kastriot

Data e publikimit

22-03-2024

Data e perfundimit

22-04-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Prodhim

Përshkrimi i Punës: Operator/e Laminimi (4)

Departamenti: Prodhim

Kompania: FAP SH.P.K

Lokacioni: Milloshevë,Obiliq

Orari I punës: Full-Time

Përshkrimi I punës:

Operatori i Laminimit luan një rol vendimtar në departamentin tonë të prodhimit duke operuar pajisjet e laminimit për të ngjitur shtresat e materialeve së bashku në një mënyrë të saktë dhe efikase. Individi në këtë rol siguron që produktet e laminuara të përmbushin standardet e cilësisë dhe të prodhohen sipas specifikimeve. Ky pozicion kërkon vëmendje ndaj detajeve, aftësi teknike dhe aftësi për të punuar në mënyrë efektive brenda një mjedisi ekipor.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Përdorni makineritë e petëzimit për të laminuar materialet sipas planeve dhe specifikimeve të prodhimit.
 • Vendosni dhe rregulloni cilësimet e pajisjeve të petëzimit për të arritur rezultatet e dëshiruara, duke përfshirë temperaturën, presionin dhe shpejtësinë.
 • Monitoroni procesin e petëzimit për të siguruar ngjitjen dhe shtrirjen e duhur të materialeve.
 • Kryeni kontrolle të cilësisë në produktet e laminuara për të verifikuar respektimin e standardeve dhe specifikimeve të cilësisë.
 • Zgjidhini problemet e pajisjeve dhe kryeni detyrat rutinë të mirëmbajtjes për të siguruar performancë optimale.
 • Mbani një zonë pune të pastër dhe të organizuar për të garantuar siguri dhe efikasitet.
 • Bashkëpunoni me anëtarët e ekipit dhe mbikëqyrësit për të optimizuar proceset e prodhimit dhe për të përmbushur qëllimet e prodhimit.
 • Mbani shënime të sakta të aktiviteteve të prodhimit, duke përfshirë materialet e përdorura, produktin e prodhimit dhe çdo problem të hasur.

Kualifikimet:

 • Diplomë e shkollës së mesme e preferueshme.
 • Preferohet të ketë përvojë të mëparshme në operimin e pajisjeve të laminimit në një mjedis prodhimi 
 • Aftësi të forta mekanike dhe aftësi teknike.
 • Kujdes në detaje dhe saktësi në punë.
 • Aftësi të mira komunikimi dhe aftësi për të punuar në mënyrë efektive brenda një ekipi.
 • Gatishmëria për të mësuar dhe përshtatur me teknologjitë dhe proceset e reja.
 • Angazhimi për sigurinë dhe respektimi i protokolleve dhe procedurave të sigurisë.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke u paraqitur në zyret tona çdo ditë 09:00 – 15:00 deri me datë 22 Prill 2024 në ora 15:00.

Rr.Viktoria 377,Milloshevë Obiliq, +383 48 577 111


Përshkrimi i Punës: Operator/e Riparimit (Kitting)  & Operator  I Gërryerjes (6)

Departamenti: Prodhim

Kompania: FAP SH.P.K

Lokacioni: Milloshevë,Obiliq

Orari I punës: Full-Time

Përshkrimi I punës:

Operatori i Riparimit dhe Gërryerjes luan një rol vendimtar në departamentin tonë të riparimeve. Ky pozicion kërkon vëmendje ndaj detajeve.

Përgjegjësitë kryesore – Gërryerje (2):

 • Kryeni operacionet e gërryerjes në produktet e prodhuar duke përdorur vegla pune, gërryese me fuqi ose pajisje të tjera sipas nevojës.
 • Ndiqni procedurat dhe specifikimet e gërryerjes për të arritur përfundimin e dëshiruar dhe standardet e cilësisë.
 • Mbani pajisjet e gërryerjes në gjendje të mirë pune, duke kryer detyrat rutinë të mirëmbajtjes dhe duke raportuar çdo problem tek mbikëqyrësi.
 • Ruani nivelet e inventarit të letrës gërryese, materialeve gërryese dhe furnizimeve të tjera të nevojshme për operacionet e gërryerjes dhe raportoni tek mbikëqyerësi.
 • Bashkëpunoni me anëtarët e tjerë të ekipit për të optimizuar proceset e prodhimit dhe për të përmbushur qëllimet e prodhimit.

Përgjegjësitë kryesore – Riparim (4):

 • Inspektoni produktet e gerryera për defekte, papërsosmëri ose parregullsi dhe bëni riparime sipas nevojës.
 • Bashkëpunoni me anëtarët e ekipit dhe mbikëqyrësit për të optimizuar proceset e riparimit dhe për të përmbushur qëllimet e kualitetit.
 • Raportoni tek mbikëqyrësi I departamentit tuaj për çdo problem të hasur.

Kualifikimet:

 • Diplomë e shkollës së mesme e preferueshme.
 • Preferohet të ketë përvojë të mëparshme në gërryerje dhe riparim në një mjedis prodhimi .
 • Aftësi të forta mekanike dhe aftësi teknike.
 • Kujdes në detaje dhe saktësi në punë.
 • Aftësi të mira komunikimi dhe aftësi për të punuar në mënyrë efektive brenda një ekipi.
 • Gatishmëria për të mësuar dhe përshtatur me teknologjitë dhe proceset e reja.
 • Angazhimi për sigurinë dhe respektimi i protokolleve dhe procedurave të sigurisë.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke u paraqitur në zyret tona çdo ditë 09:00 – 15:00 deri me datë 22 Prill 2024 në ora 15:00.

Rr.Viktoria 377,Milloshevë Obiliq, +383 48 577 111.