www.ofertapune.net Nutriciste / Shitëse | PunaIme

Nutriciste / Shitëse

Kompania

Health International

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

10-05-2024

Data e perfundimit

08-06-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Retail dhe Distribuim

Kompania: Health International SHPK

Pershkrimi i Punes:

Health International, një kompani e specializuar në fushën e shëndetit dhe ushqimit, po kërkon të punësojë një kandidate të kualifikuar dhe profesionale për poziten e Nutriciste/Shitëse. Kjo punonjëse do të jetë një pjesë e ekipit të specialisteve të shendetit dhe ushqimit të kompanisë dhe do të ketë detyrat dhe përgjegjësitë e meposhtme:

Detyrat kryesore:

 • Ofrimi i keshillave të nutricionit dhe informacionit të rrethit të ushqimit të shëndetshëm per klientët.
 • Ndihma në zgjedhjen e produkteve të ushqimit të përshtatshme dhe të shëndetshme sipas nevojave dhe preferencave të klienteve.
 • Ndihma në monitorimin e progresit të klienteve dhe ofrimi i këshillave të ndryshme për të përmirësuar ushqimin dhe stilen e jetesës.
 • Sigurimi i një shërbimi të shkëlqyer ndaj klienteve dhe trajtimi i tyre me kujdes dhe respekt.
 • Mbajtja e regjistrave të klientëve dhe raportimi i tyre
 • Zgjerimi i marrëdhënieve me klientët ekzistues

Kualifikimet e kerkuara:

 • Diploma ose shkollim i lart në nutricion, shkencat e ushqimit, ose nje fushë të ngjashme.
 • Njohuri të mjaftueshme të nutricionit dhe/ose shkencave të ushqimit.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe aftësi të mire për t’u lidhur me klientet.
 • Aftesi për të punuar në ekip dhe bashkepunim me kolegët e tjerë.
 • Përgjegjësi dhe përkushtim ndaj detyrave të punes.
 • Aftësi dhe njohuri të mira komunikuese në rrjete sociale

Nëse keni pasion për nutricionin dhe jeni të gatshëm të ndihmoni klientet në rrugen e tyre drejt një jete më të shëndetshme, jeni të mirepritur të aplikoni për këtë pozitë të re në Health International.

Ne ofrojme një ambient pune të stimulueshem dhe mundësi për zhvillim profesional.

Ju lutemi dergoni CV-ne tuaj përmes butonit “Apliko Këtu” apo në email: [email protected]

Faleminderit për interesimin tuaj ndaj Health International dhe suksese në aplikim!


Company: Health International LLC

Job Description:

Health International, a company specializing in the field of health and nutrition, is looking to hire a qualified and professional candidate for the position of Nutritionist/Sales. This employee will be part of the company’s team of health and nutrition specialists and will have the following duties and responsibilities:

Main tasks:

 • Providing nutrition advice and information about healthy eating to clients.
 • Help in choosing suitable and healthy food products according to the needs and preferences of customers.
 • Assisting in monitoring clients’ progress and providing various advice to improve nutrition and lifestyle.
 • Providing excellent customer service and treating them with care and respect.
 • Keeping customer records and reporting them
 • Expanding relationships with existing clients

Required qualifications:

 • Degree or higher education in nutrition, food science, or a related field.
 • Good knowledge of nutrition and/or food science.
 • Excellent communication skills and good ability to connect with customers.
 • Ability to work in a team and cooperate with other colleagues.
 • Responsibility and dedication to work tasks.
 • Good communication skills and knowledge in social medias

If you have a passion for nutrition and are willing to help clients on their way to a healthier life, you are welcome to apply for this new position at Health International. We offer a stimulating work environment and opportunities for professional development.

Please send your CV through the “Apply Here” button or to email: [email protected]

Thank you for your interest in Health International and good luck with your application!

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?