www.ofertapune.net Njoftim për Shtyerje të Afatit për Procedurën e Rekrutimit | PunaIme

Njoftim për Shtyerje të Afatit për Procedurën e Rekrutimit

Kompania

Ndërmarrja Hidroekonomike ”Ibër Lepenc” SHA

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

29-03-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

NJOFTIM PËR SHTYERJE TË AFATIT PËR PROCEDURËN E REKRUTIMIT

Bazuar në Vendimin e Kryeshefit Ekzekutiv Nr. 02-1040 të datës 29.03.2024, shtyhet afati për aplikim për konkursin publik, i datës 15.03.2024 për 5 pozitat si në vijim: Menaxher i Zyrës së Prokurimit (Numri i kryerësve 1) Shef i Shërbimit të burimeve njerëzore – (Numri i kryerësve 1), Shef i shërbimit të IT-së – (Numri i kryerësve 1), Shef i Shërbimit për Planifikim dhe Monitorim të projekteve  – (Numri i kryerësve 1), Përkthyes/e – (Numri i kryerësve 1) i publikuar në platformat: 

Kosova Job https://kosovajobcom/jobs?id=26735; Oferta Pune https://ofertapune.net/l/?id=26735;

Puna Ime https://punaime.org/l/?id=26735;  Lyp Pune https://lyppune.com/l/?id=26735

Afati sipas pikës 1 të këtij vendimi shtyhet edhe për 7 (shtatë) ditë të tjera, do të thotë nga data 01.04.2025 kur është paraparë të mbyllet i njejti, përkatësisht deri më datë 08.04.2024 ora 16:00.

Me respekt;                                                                                                    Prishtinë, 29.03.2024

NH “Ibër Lepenc” SH. A 


                     OBAVEŠTENJE O ODLAGANJU ROKA ZA KONKURS 

Na osnovu odluke glavnog Izvršnog Direktora Br. 02-1040 datuma 29.03.2024, godine odlaže se rok za prijavu na javni konkurs od 15.03.2024 godine za 5 radnih mesta: Rukovodilac Uprave za nabavke (Broj izvođača 1) Šef Službe za kadrove – (Broj izvođača 1), Šef IT službe – (Broj izvođača 1), Rukovodilac Službe za planiranje i praćenje projekata – (Broj izvođača 1), Prevodilac – (Broj izvođača 1) objavljeno na platformama:

Kosova Job https://kosovajobcom/jobs?id=26735; Oferta Pune https://ofertapune.net/l/?id=26735;

Puna Ime https://punaime.org/l/?id=26735;  Lyp Pune https://lyppune.com/l/?id=26735

Rok iz tačke 1 ove odluke odlaže se za još 7 (sedam) dana, odnosno od 01.04.2025 godine kada se planira zatvaranje, odnosno do 08.04.2024 godine u 16:00 časova.

Sa postovanjem;

Vodoprivredno Preduzeće “Ibër – Lepenc” D.D.                                             Pristina 29.03.2024