www.ofertapune.net Njoftim për Anulimin e Prokurimit (Alb/Eng) | PunaIme

Njoftim për Anulimin e Prokurimit (Alb/Eng)

Kompania

MCA Kosovo

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

15-09-2023

Data e perfundimit

01-05-2024

Kategoritë

NJOFTIM PËR ANULIMIN E PROKURIMIT

08 Shtator , 2023
Shteti: Republika e Kosovës
Qyteti/Lokaliteti: Prishtinë
Numri i referencës: KOS-3035
Titulli i Prokurimit: Marrja me qira e hoteleve, sallë konferencash
Agjencia financuese: Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit
Blerësi: MCA- Kosovë

Data e publikimit: 22 maj 2023

Përmes këtij njoftimi informohen të gjithë ofertuesit e interesuar se pas një shqyrtimi të kujdesshëm të kërkesave të shërbimit, Ekipi i Zhvillimit të Kompaktit ka vendosur të anulojë këtë prokurim.

Kërkesat do të rishikohen për të angazhuar një shërbim i cili do të kënaqë nevojat dhe objektivat e Programit MCA-Kosovë. Një prokurim i ri do të ri-shpallet  së shpejti. Ky njoftim është bërë në përputhje me Udhëzimet e Prokurimit të Programit MCC Paragrafi P1.A.2.78.

Informacione shtesë mbi këtë temë mund të kërkohen nga MCAkosovoPA [email protected]

Ne vlerësojmë interesimin tuaj për Programin MCA-Kosovë dhe pjesëmarrjen tuaj në këtë prokurim.

Sinqerisht i/e juaji/a
Urtina Zeka
Ushtruese e detyres se  Kordinatores Kombetare
Ekipi i Zhvillimit te Kompaktit (CDT) Kosovë


PROCUREMENT CANCELLATION NOTICE

September 08, 2023

Country: Republic Kosovo                                                                                           
City/Locality: Pristina
Reference No: KOS-3035

Procurement Title: Renting Hotels, Conference Room

Funding Agency: Millennium Challenge Corporation 
Buyer: MCA- Kosovo
Publication date: May 22, 2023

This notice is to inform all the interested bidders that after a careful review of the service requirements, the Compact Development Team has decided to cancel this procurement.

The requirements will be revised to engage a service which will satisfy the needs and objectives of the MCA-Kosovo Program. A new procurement will be re-launched soon. This notification is made in accordance with the MCC Program Procurement Guidelines Section P1.A.2.78. 

Additional information on the subject matter can be requested from MCAKosovoPA [email protected]

We appreciate your interest in MCA-Kosovo Program and your participation in this procurement.

Yours Sincerely,
Urtina Zeka
Acting National Coordinator
Compact Development Team (CDT) Kosovo