www.ofertapune.net Monitorues/e, Asistent/e Marketingu | PunaIme

Monitorues/e, Asistent/e Marketingu

Kompania

QTA - Arjeta Group

Lokacioni

Skenderaj

Data e publikimit

02-02-2024

Data e perfundimit

29-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Arjeta Group SH.P.K për njësinë e saj QTA Skenderaj shpallë konkurs për këto vende të lira Pune :

 • 1- Monitorues/e
 • 1- Asistent/e e Marketingu

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën Monitorues/e

Lokacioni i Punës, QTA Njësia Skenderaj  

 • Monitoron kamerat dhe sistemin e sigurisë.
 • Ofron përkrahje profesionale në zyrën e monitorimit,
 • Ofron përkrahje teknike për çështjet e ndërlidhura me teknologjinë informative,
 • Siguron mbarëvajtjen e të gjitha proceseve të monitorimit,
 • Informon dhe raporton pjesëtarët e sigurimit mbi gjendjen dhe ndodhitë eventuale gjatë ndërrimit të tij,
 • Mbikëqyrë lokacionet, lëvizjet e personave 6. Parandalon incidentet dhe përkujdeset për tejkalimin e tyre
 • Dhe detyra tjera të përcaktuara nga punëdhënësi.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

 • Të këtë të kryer së paku shkollimin e mesëm,
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit, raportimit dhe qasje në punë,
 • Njohuri të përdorimit të kompjuterit,
 • Përvojë pune relevante një përparësi.

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën  Asistent/e e Marketingu

            Lokacioni i Punës, QTA Njësia Skenderaj

 • Bënë kontrollin e të gjitha detajeve të produkteve në broshura, paketime dhe produkte;
 • Kujdeset nëse krijimi i dizajnëve ka një impakt vizual dhe në përputhje me kërkesat;
 • Ndihmon ekipin e marketingut në organizimin e projekteve të ndryshme;
 • Ndihmon në përshkrimin e produkteve (content);
 • Harton dhe poston përmbajtjen e produkteve;
 • Korrigjon dhe modifikoni postimet për rrjetet sociale përpara publikimit;
 • Ndihmon ekipin në përgatitjen e promocionet ditore, javore dhe mujore;
 • Kontribuon në dizajnim të produktit, pozicionimin e tyre dhe përcaktimin e mënyrës së shitjes;

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara

 • Diplomë Universiteti (e preferueshme në Fushën e Marketingut);
 • Të ketë eksperiencë në punë të ngjajshme;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, njohuri të programeve për dizajnim Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dhe pakos së Microsoft Office;
 • Njohuri të gjuhës Angleze;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe menaxhimit të kohës;
 • Të ketë shpirt ekipor dhe vetiniciative;
 • Të posedojë patente shofer. Kategoraia B
 • Kandidatët që kanë përvojë pune në kompani të ngjashme kanë përparësi.

 Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV e tyre në postën elektronike ( e-mail ) [email protected] 

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartcekura do të ftohen për intervistim

Konkursi do të jetë i hapur nga data 03 Shkurt 2024 deri më 15 Shkurt 2024.