www.ofertapune.net Mjek/e (4), Stomatolog/e, Vozitës/e | PunaIme

Mjek/e (4), Stomatolog/e, Vozitës/e

Kompania

Komuna e Rahovecit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Rahovec

Data e publikimit

13/08/2020

Data e perfundimit

26-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi Vozitës

Në bazë të nenit 62 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale të Komunave të Kosovës 037L-040, nenit 8 të Ligjit të Punës së Kosovës Nr. 037L-212 dhe nenit 81.1 të Statutit të Komunës së Rahovecit, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Përkujdesje Sociale, shpall këtë:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

 • Mjek/e i praktikës së përgjithshme kryes detyre 4 (katër)
 • Stomatolog/e kryes detyre 1 (një)
 • Vozitës kryes detyre 1 (një)

Kushtet për Mjek/e të Praktikës së Përgjithshme :

 • Të ketë të kryer fakultetin e mjekësisë
 • Të jetë i/e pajisur me licencën e punës
 • Çertifikatë mjekësore
 • Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime
 • Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi
 • Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës.

Kushtet për Stomatolog/e:

 • Të ketë të kryer fakultetin e stomatologjisë
 • Të jetë i/e pajisur me licencë të punës
 • Çertifikatë mjekësore
 • Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime
 • Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi
 • Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës.

Kushtet për vozitës:

 • Të jetë i/e pajisur me patentë shofer- kategoria B
 • Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi
 • Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës.

Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e shpalljes, ndërsa dokumentacioni në fotokopje të vërtetuara të dërgohen në adresën: Drejtoria e Shëndetësisë dhe Përkujdesje Sociale në Komunën e Rahovecit.

Dokumentacioni i pakompletuar dhe që arrin pas afatit të caktuar nuk do të merret në shqyrtim. Aplikacionin mund ta merrni në zyrën e Drejtorisë për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale në komunën e Rahovecit.

Shpallja e plote.